Công ty Điện Điện Tử 3C Electric
Chuyên sản xuất tủ mạng C-Rack , tủ điện, thang máng cáp, nhà trạm BTS Shelter
Địa chỉ : Số 8, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : 04 38312695
Email : contact@3ce.vn - info@3ce.vn
Website : http://www.3ce.vn

Tủ mạng C-Rack
Tủ mạng C-Rack Cabinet 45U-D1000 : H.2200 x W.600 x D.1000 , 4 cửa, 4 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)
Tủ mạng C-Rack Cabinet 45U-D800 :
H.2200 x W.600 x D.800 , 4 cửa, 4 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)
Tủ mạng C-Rack Cabinet 45U-D600 :
H.2200 x W.600 x D.600 , 4 cửa, 4 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)

Tủ mạng C-Rack Cabinet 42U-D600 :
H.2100 x W.600 x D.600 , 4 cửa, 4 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)
Tủ mạng C-Rack Cabinet 42U-D800 :
H.2100 x W.600 x D.800 , 4 cửa, 4 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)
Tủ mạng C-Rack Cabinet 42U-D1000 :
H.2100 x W.600 x D.1000 , 4 cửa, 4 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)
Tủ mạng C-Rack Cabinet 42U-D1100 :
H.2100 x W.600 x D.1100 , 4 cửa, 4 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)
Tủ mạng C-Rack Cabinet 42U-D1200 :
H.2100 x W.600 x D.1200 , 4 cửa, 4 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)
Tủ mạng C-Rack Cabinet 36U-D1000 :
H.1800 x W.600 x D.1000 , 4 cửa, 2 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)
Tủ mạng C-Rack Cabinet 36U-D800 :
H.1800 x W.600 x D.800 , 4 cửa, 2 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)
Tủ mạng C-Rack Cabinet 36U-D600 :
H.1800 x W.600 x D.600 , 4 cửa, 2 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)

Tủ mạng C-Rack Cabinet 32U-D600 :
H.1650 x W.600 x D.600 , 4 cửa, 2 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)
Tủ mạng C-Rack Cabinet 32U-D800 :
H.1650 x W.600 x D.800 , 4 cửa, 2 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)
Tủ mạng C-Rack Cabinet 32U-D600 :
H.1650 x W.600 x D.1000 , 4 cửa, 2 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)

Tủ mạng C-Rack Cabinet 27U-D600 :
H.1350 x W.600 x D.600 , 4 cửa, 2 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)
Tủ mạng C-Rack Cabinet 27U-D800 :
H.1350 x W.600 x D.800 , 4 cửa, 2 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)
Tủ mạng C-Rack Cabinet 27U-D1000 :
H.1350 x W.600 x D.1000 , 4 cửa, 2 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)
Tủ mạng C-Rack Cabinet 20U-D600 :
H1000 xW600 x D600 , 4 cửa, 2 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)
Tủ mạng C-Rack Cabinet 20U-D800 :
H.1000 x W.600 x D.800 , 4 cửa, 2 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)
Tủ mạng C-Rack Cabinet 20U-D1000 :
H.1000 x W.600 x D.1000 , 4 cửa, 2 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)
Tủ mạng C-Rack Cabinet 15U-D600 :
H.800 x W.600 x D.600 , 4 cửa, 2 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)
Tủ mạng C-Rack Cabinet 15U-D400 :
H.800 x W.600 x D.400 , 4 cửa, 2 quạt gió, AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)

Nhà trạm BTS Shelter 3C
Mini Shelter 3C-MSH1580W1280D940 :
HxWxD: 1720 x 1360 x 1020, 2x Rack 19", 32U Included, 02 Hộp quạt kép
Shelter 3C-SH2500W2100D1300 :
HxWxD: 2800 x 2100 x1300, 02 Lồng điều hòa 800 x 1040 x 470, 02 Hộp quạt kép
Shelter 3C-SH2500WD2200 :
HxWxD: 2800 x 2300 x 2300, 02 Lồng điều hòa 800 x 1040 x 470, 02 Hộp quạt kép
Shelter 3C-SH2500WD2400 :
HxWxD: 2800 x 2500 x 2500, 02 Lồng điều hòa 800 x 1040 x 470, 02 Hộp quạt kép
Shelter 3C-SH2700/2650WD2400 :
HxWxD: 3000 x 2500 x 2500, 02 Lồng điều hòa 800 x 1040 x 470, 02 Hộp quạt kép
Shelter 3C-SH2800WD2520 :
HxWxD: 2800 x 2520 x 2520, 02 Lồng điều hòa 800 x 1040 x 470, 02 Hộp quạt kép

Khay cho tủ C-Rack
Khay trượt cho tủ sâu 600 :
Thép tấm dầy 1,5mm đến 2mm, kích thước 1U tiêu chuẩn (420x400 mm).
Khay cố định cho tủ sâu 600 :
Thép tấm dầy 1,5mm đến 2mm, kích thước 1U tiêu chuẩn (420x400 mm).
Khay trượt cho tủ sâu 800 :
Thép tấm dầy 1,5mm đến 2mm, kích thước 1U tiêu chuẩn (420x480 mm)
Khay cố định cho tủ sâu 800 :
Thép tấm dầy 1,5mm đến 2mm, kích thước 1U tiêu chuẩn (420x480 mm).
Khay trượt cho tủ sâu 1000 :
Thép tấm dầy 1,5mm đến 2mm, kích thước 1U tiêu chuẩn (440x48x680 mm).
Khay cố định cho tủ sâu 800 :
Thép tấm dầy 1,5mm đến 2mm, kích thước 1U tiêu chuẩn (440x48x680 mm).