Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Bài tập lớn về C. Bài tập sắp xếp mảng

 1. #1
  No Avatar
  levinh Khách

  Mặc định Bài tập lớn về C. Bài tập sắp xếp mảng

  Ai có thể hướng dẫn em cách làm bài tập lớn trong Cấu trúc dữ liệu được ko.(theo C nha).
  (Về tìm kiếm và sắp xếp).
  Em làm mấy lần rồi mà không được.
  Ai biết poss lên nhanh nhanh giúp em với.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Bài viết
  121

  @levinh: mình khuyên cậu tự suy nghĩ tìm ra đề tài sau đó cố gắn làm nếu bí chổ nào hay cần giải thích ở đâu thì post lên cộng đồng cùng giải quyết.

  Nếu sắp xếp thì cậu thử làm một từ điển xem sao?

 3. #3
  No Avatar
  langtucodon_ts Khách

  Tui cũng đã làm về C về vấn đề đó rồi Bạn đang vướng mắc ở vấn đề nào hỏi đi mọi người cùng trả lời

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,760

  Tìm bài của PoPoPoPo bên box giải thuật thử xem.

  Chúc may mắn.
  Email: kevin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó.
  Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp hoặc bị sự thiếu kỷ luật làm tiêu tan sự nghiệp.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Bài tập lớn là cái bài tập như thế nào ? .. Tìm kiếm và sắp xếp cái gì ..
  Bạn hỏi không rõ ràng gì cả ... Mà bạn không làm được cái gì ? .. Không cụ thể .... => Đi học mà không biết học cái gì là hơi bị gay đó nha .. Bạn không nên chung chung quá ^_^!
  None!

 6. #6
  No Avatar
  dinhhuynh1 Khách

  Mặc định Bài tập lớn về C. Bài tập sắp xếp mảng

  bạn thư chương trình quản lý CD đơn giản này xem, dùng cấu trúc thôi ko dùng file :
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include <stdlib.h>
  5.  
  6. #define MAX 100
  7.  
  8. int n = 0;
  9.  
  10. struct cd
  11. {
  12.     char name[25];
  13.    int code;
  14.    int amount;
  15. };
  16. struct cd cds[MAX];
  17.  
  18. void menu();
  19. void drawmenu();
  20. void input();
  21. void deleted();
  22. void update();
  23. void search();
  24. void list();
  25.  
  26. void main()
  27. {
  28.     menu();
  29.    getch();
  30. }
  31.  
  32. void menu()
  33. {
  34.     char ch;
  35.     while (1)
  36.    {
  37.         drawmenu();
  38.       scanf("%c", &ch);
  39.       fflush(stdin);
  40.       clrscr();
  41.       switch (ch)
  42.       {
  43.         case '1' :
  44.             input();
  45.             break;
  46.          case '2' :
  47.             deleted();
  48.             break;
  49.          case '3' :
  50.             update();
  51.             break;
  52.          case '4' :
  53.             search();
  54.             break;
  55.          case '5' :
  56.             list();
  57.             break;
  58.          case '6' :
  59.             exit(1);
  60.             break;
  61.          default :
  62.             printf("\nChi duoc chon tu 1-6");
  63.             break;
  64.       }
  65.    }
  66. }
  67.  
  68. void drawmenu()
  69. {
  70.     clrscr();
  71.     printf("\n\t-------MENU---------");
  72.    printf("\n\t1.Nhap thong tin cho cd");
  73.    printf("\n\t2.Xoa 1 cd");
  74.    printf("\n\t3.Cap nhat thong tin cho 1 cd");
  75.    printf("\n\t4.Tim kiem 1 cd theo ma");
  76.    printf("\n\t5.Hien tat ca cac cd co trong thu vien");
  77.    printf("\n\t6.Thoat");
  78.    printf("\n\tLua chon : ");
  79. }
  80. void input()
  81. {
  82.     char ch;
  83.    do
  84.    {
  85.     printf("\nMa cd : ");
  86.       scanf("%d", &cds[n].code);
  87.       fflush(stdin);
  88.       printf("\nTen cd : ");
  89.       gets(cds[n].name);
  90.       printf("\nSo luong cd : ");
  91.       scanf("%d", &cds[n].amount);
  92.       n++;
  93.       fflush(stdin);
  94.       do
  95.       {
  96.         printf("\nBan co muon nhap tiep ko : y//n");
  97.         scanf("%c", &ch);
  98.       }
  99.       while (!(ch == 'n' || ch == 'N' || ch == 'y' || ch == 'Y'));
  100.  
  101.       if (ch == 'n' || ch == 'N')
  102.       {
  103.         break;
  104.       }
  105.    }
  106.    while (ch == 'y' || ch == 'Y');
  107. }
  108. void deleted()
  109. {
  110.     int i, j, madia;
  111.    printf("\nNhap ma dia ban can xoa : ");
  112.    scanf("%d", &madia);
  113.    for (i  =0; i < n; i++)
  114.    {
  115.     if (madia == cds[i].code)
  116.       {
  117.         for (j = 0; j < n; j++)
  118.          {
  119.             cds[i] = cds[j];
  120.          }
  121.          n--;
  122.       }
  123.    }
  124.    getch();
  125. }
  126. void update()
  127. {
  128.     int macd, i;
  129.    printf("\nNhap vao ma cd can cap nhat : ");
  130.    scanf("%d", &macd);
  131.    for (i = 0; i < n; i++)
  132.    {
  133.     if (macd == cds[i].code)
  134.       {
  135.         fflush(stdin);
  136.         printf("\nTen cd : ");
  137.          gets(cds[i].name);
  138.          printf("\nSo luong : ");
  139.          scanf("%d", &cds[i].amount);
  140.       }
  141.    }
  142.    getch();
  143. }
  144. void search()
  145. {
  146.     int i, macd;
  147.    printf("Nhap vao ma cd ban can tim : ");
  148.    scanf("%d", &macd);
  149.    printf("\nThong tin cd ma ban muon tim kiem : ");
  150.    for (i = 0; i < n; i++)
  151.    {
  152.     if (macd == cds[i].code)
  153.       {
  154.  
  155.          printf("\nMa cd : %d", cds[i].code);
  156.          printf("\nTen cd : %s", cds[i].name);
  157.          printf("\nSo luong cd : %d", cds[i].amount);
  158.       }
  159.    }
  160.    getch();
  161. }
  162. void list()
  163. {
  164.     int i, j, temp;
  165.    printf("\n\tTat ca danh sach cac dia co trong thu vien");
  166.    printf("\nCODE\t\tNAME\t\tAMOUNT");
  167.    for (i = 0; i < n; i++)
  168.    {
  169.     for (j = i + 1; j < n; j++)
  170.       {
  171.         if (cds[i].code > cds[j].code)
  172.          {
  173.             temp = cds[i].code;
  174.             cds[i].code = cds[j].code;
  175.             cds[j].code = temp;
  176.          }
  177.       }
  178.    }
  179.    for (i = 0; i < n; i++)
  180.    {
  181.     printf("\n%d\t%s\t\t%d", cds[i].code, cds[i].name, cds[i].amount);
  182.    }
  183.    getch();
  184. }
  ko biết up bài nên nó cứ thẳng 1 hàng,chẳng lùi vào bên trong gì cả,thông cảm nha.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi dinhhuynh1 : 28-11-2006 lúc 10:13 PM.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  37

  lần sau nếu gửi bài thì bạn chèn code vao vao giữa thì chắc chắn sẽ đc thôi
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi vannhan : 15-11-2008 lúc 11:15 PM.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  85

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi vannhan Xem bài viết
  lần sau nếu gửi bài thì bạn chèn code vao vao giữa [
  Code:
  ] [
  ] thì chắc chắn sẽ đẹp hơn
  nhìn lại đi pót từ năm 2006 nói cho ma nghe hả cậu. lúc đo mình còn chưa biết mặt mũi cái C như nào

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn