Xin chào ae!
Mình đang có 1 vấn đề như trong hình bên dưới:


Chi tiết là mình dùng arraylist hoặc datatable cho datagridview, có sort theo trường Begin hours (object extended interface IComparable, và bây giờ mình muốn sort theo ngày trong tuần: Sunday, Monday, .... thì mình có cách nào làm đc k0?

Thanks so much!