Mình đang làm chương trình truyền File giữa 2 máy tính. Trong đó máy Server có nhiệm vụ truyền File đến máy Client. Ở đây mình muốn Server có thể truyền File đến máy Client tại một đường dẫn tùy ý trên máy Client. Vì thế có cách nào mà Server lấy hộp thoại FolderBrowserDialog của máy Client để truyền File một cách ý đến Client. Hoặc có cách nào để quét hết các ổ đĩa và thư mục của máy Client rồi dựng lại trên máy Server để qua đó có thể truyền File đến máy Client một các trực quan.
Rất mong các bạn giúp đỡ. Thanks all!!!