Cơ sở dữ liệu của mình là mysql và 1csdl thông qua cầu nối odbc.Yêu cầu ông xếp em là khi thay đổi csdl trong mysql thì csdl kia cũng thay đổi và ngược lại cái kia cũng thế. Ông cho 2 hướng giải quyết:
1. làm ứng dụng thứ 3 cho cập nhật từng csdl
2. Viết service .
Em làm theo hướng thứ 1 thì em đọc dữ liệu mysql vô xml rùi lưu vào csdl kia bằng odbc .Nhưng xem ra cách này ko hợp lý cho lắm, vì khi người dùng lưu thay đổi 1 loạt trên csdl mysql thì lúc lưu trong csdl kia chắc mệt .
anh chị nào có hướng giải quyết khác, hoặc hướng thứ 2 ko chỉ em biết với.
Thanks các bạn nhiều!