Em mới tạo web này nên mong các bác vào xem và cho ý kiến! e đang rất gà!
http://vingaymaituoisang123.blogspot.com/