Mình muốn tạo một Tạo RichTextBox có thể cuộn, sổ code giống Visual Studio giống thế này nhưng không biết làm thế nào cả mong mọi người giúp đỡ.


Cảm ơn trước nghe