Trong Visual Studio, Solution của mình có 3 project lần lượt là 001 002 và 003. Trong project 001 mình tạo 1 file Ham.h khai báo các struct, prototype, file Ham.cpp định nghĩa các hàm trong Ham.h
Bây giờ mình muốn trong các project 002 và 003 có thể #include "Ham.h" đã viết ở 001 thì phải làm sao?? Xin cám ơn.