Vấn đề này đã search trên diễn đàn và thấy có cách là vẽ title bar giả cho form nhưng cách đó ko hay lắm,mọi người có cách nào khả thi hơn không?