Em muốn viết một ứng dụng nhỏ để thay đổi status yahoo messenger 11.5.
Nhưng search trên net chỉ áp dụng được với phiên bản yahoo cũ.
Có anh nào biết phương pháp thay đổi status trên yahoo mesenger 11.5 không?
Chỉ em với.