Là giáo viên nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy chữ viết cho trẻ bậc mầm non tiểu học


Nhận dạy kèm cho học sinh từ lớp lá đến lớp 3 tại các khu vực Q12 Q.Tân Bình Q.Tân Phú


Đảm bảo con em của bạn sẽ đạt được kết quả học tập ngoài mong đợi của bạn


Sdt liên lạc : 01683381372 ( cô Phương )


Vài tấm ảnh đã save ...... up up up