mấy bài viết trên gg đọc thấy mong lung quá.
Có bác nào biết về cái này không, nghe nói nó là 1 quy trình làm phần mềm thì phải.
Em đang tìm hiểu về nó nên quyết định lên đây hỏi trước. Bác nào có kinh nghiêm truyền lại nhé, mình nên bắt đầu từ đâu với 2 thằng này.
Thanks các bác đã xem nhé