Thầy em có cho 1 bài về nhà làm, em nghĩ mãi vẫn không ra.
Đề bài là: Viết chương trình đọc 1 file văn bản, cho phép khi nhập 1 từ thì in ra các dòng xuất hiện của từ đó trong file văn bản.

Thầy em bảo là dùng danh sách liên kết nhưng em vẫn không hiểu làm thế nào để biết đc từ đấy xuất hiện ở dòng nào để in ra. Các anh chị giúp em với