KModz Hack Audition 6110 - Cập nhật 25/2/2012
KModz 6110 Auto NVTT, Auto Up tim,Bug Phu kien,


Giao Diện KModz Hack Audition 6110

Kmodz cập nhật ngày: 26/2/2012
Link download 1: http://www.mediafire.com/?6xns640px2kwh1c
Link download 2: http://www.ziddu.com/download/188623...nline.zip.html
Hướng dẫn sử dụng


F1 : Chống dis Skill
F2 : Hack dis Skill
F3 : Hack đào xinh
F4 : Hack Perfect All Mode
F5 : Bug điểm
F6 : Hack nhanh nhịp
F7 : Tự động chỉnh boss NPC đôi
F8 : Tự động nhấn Bắt đầu
F9 : Tự động nhấn Space
F10:Tự động nhấn phím nhảy
F11:Auto up tim
F12:Tắt tất cả Hack đang bật


F2 / F3 : Hack dis Avatar Nam / Nữ
Ctrl F1 : Tự động làm NVTT max nhiệm vụ 1
Ctrl F2 : Tự động làm NVTT Full 255 lân
Ctrl F3 : Tự động làm NVTT từ 1 đến 100
Ctrl F4 : Mua thẻ đổi tên giá rẽ 165 Vcoin
Ctrl F5 : Mua thẻ x2 EXP miễn phí
Ctrl F6 : Mua thẻ x2 DEN giá rẽ 12 Vcoin


Ctrl Shift 1 : Bug thẻ Reset NPC Đơn
Ctrl Shift 2 : Bug thẻ Reset NPC Nhom
Ctrl Shift 3 : Bug thẻ Reset NPC BeatUp
Ctrl Shift 4 : Bug thẻ Reset NPC BeatRush
Ctrl Shift 5 : Bug thẻ Reset NPC Đôi
Ctrl Shift 6 : Bug màu da Trắng
Ctrl Shift 7 : Bug màu da Vàng
Ctrl Shift 8 : Bug màu da Đen
Ctrl Shift 9 : Reset level


Ctrl Q / Ctrl W : Hack kíck Key kênh thi đấu Bật / Tắt
Ctrl A / Ctrl S : Bật / Tắt Key để sử dụng Oh Yeah đổi tên Room


Tự kíck hoạt : Xóa Mật khẩu 2 , Chống Dis Avatar , nói bậy , spam


Nhấn Kick Hoạt Rồi Vào Game bình thường, không cần Copy Vào thự mục Au