Hi mọi người!
Mình vào trang chợ điện tử thấy có cái đấu giá như thế này:Mình nghĩ cái thời gian đấu giá này mình sẽ lấy ra từ csdl.
Mình không biết làm sao để ra được cái đồng hồ đếm ngược thời gian đấu giá đó.
Mọi người giúp mình chổ này với nhé.
Tks mọi người nhiều !