Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Kết nối CSDL thành công, nhưng không biết load lên form

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Bài viết
  86

  Mặc định Kết nối CSDL thành công, nhưng không biết load lên form

  Hi, chào các bạn, mình đã làm theo cách dieucay555 về cách đăng nhập vào Server, database, username và pass.

  Visual C# Code:
  1.  
  2.         private void btnKetNoi_Click(object sender, EventArgs e)
  3.         {
  4.             this.txtTenMayChu.Text   = ConfigurationManager.AppSettings["Server"].ToString();
  5.             this.txtTenCSDL.Text     = ConfigurationManager.AppSettings["Database"].ToString();
  6.             this.txtTenDangNhap.Text = ConfigurationManager.AppSettings["Username"].ToString();
  7.             this.txtMatKhau.Text     = ConfigurationManager.AppSettings["Password"].ToString();
  8.             string conn = "Data Source=" + txtTenMayChu.Text + ";Initial Catalog=" + txtTenCSDL.Text + ";User Id=" + txtTenDangNhap.Text + ";Password=" + txtMatKhau.Text;
  9.             SqlConnection connect = new SqlConnection(conn);
  10.             try
  11.             {
  12.                 connect.Open();
  13.                 MessageBox.Show("Connection successful!");
  14.                 this.Close();
  15.                 frmDangNhap dn = new frmDangNhap();
  16.                 dn.Show();
  17.                
  18.             }
  19.             catch (System.Exception ex)
  20.             {
  21.                 MessageBox.Show("Connection failed" + ex.Message);
  22.             }
  23.             finally
  24.             {
  25.                 connect.Close();
  26.             }
  27.  
  28.         }
  29.  
  30.         private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
  31.         {
  32.             Configuration _config = ConfigurationManager.OpenExeConfiguration(ConfigurationUserLevel.None);
  33.             _config.AppSettings.Settings["Server"].Value   = txtTenMayChu.Text;
  34.             _config.AppSettings.Settings["Database"].Value = txtTenCSDL.Text;
  35.             _config.AppSettings.Settings["Username"].Value = txtTenDangNhap.Text;
  36.             _config.AppSettings.Settings["Password"].Value = txtMatKhau.Text;
  37.  
  38.             _config.Save(ConfigurationSaveMode.Modified);
  39.             ConfigurationManager.RefreshSection("appSettings");
  40.         }
  41.  
  42.         private void btnDoc_Click(object sender, EventArgs e)
  43.         {
  44.             ClearTextbox();
  45.             this.txtTenMayChu.Text = ConfigurationManager.AppSettings["Server"].ToString();
  46.             this.txtTenCSDL.Text   = ConfigurationManager.AppSettings["Database"].ToString();
  47.             this.txtTenDangNhap.Text = ConfigurationManager.AppSettings["Username"].ToString();
  48.             this.txtMatKhau.Text = ConfigurationManager.AppSettings["Password"].ToString();
  49.         }

  và mình cũng có 1 lớp KetNoi.cs
  file như sau.
  Visual C# Code:
  1.  class KetNoi
  2.     {
  3.         public string hihi = ConfigurationManager.ConnectionStrings.ToString();
  4.    
  5.         public void ExcuteUpdatesqlstr(string strsql)
  6.         {
  7.             SqlConnection conn = new SqlConnection(hihi);
  8.             SqlCommand cmd = new SqlCommand();
  9.             cmd.Connection = conn;
  10.             cmd.CommandText = strsql;
  11.             cmd.CommandType = CommandType.Text;
  12.             conn.Open();
  13.             cmd.ExecuteNonQuery();
  14.             conn.Close();
  15.         }
  16.         public DataTable DocDL(string strsql)
  17.         {
  18.             SqlConnection conn = new SqlConnection(hihi);
  19.             SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(strsql, conn);
  20.             DataTable dt = new DataTable();
  21.             da.Fill(dt);
  22.             return dt;
  23.         }
  24. }
  Nhưng ở dòng này
  public string hihi = ConfigurationManager.ConnectionStrings.ToString();

  khi thực thi thì câu lệnh không chạy, không biết có cách nào tối ưu hơn không, thanks

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Bài viết
  125

  vãi luyện, ConfigurationManager.COnnectionStrings["name cua connection string"].toString();

Các đề tài tương tự

 1. Cách chèn ảnh vào csdl trong Access và load ảnh lên form C# ??
  Gửi bởi thanthoai101010 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 29-12-2012, 03:52 PM
 2. ADO.NET Làm thế nào để khi Form load lên thì nhạc bắt đầu hát cho đến khi form thoát thì thôi
  Gửi bởi huuphat trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 15-07-2012, 10:29 AM
 3. Database Load CSDL Chương Trình Trắc Nghiệm Anh Văn lên form?
  Gửi bởi gait trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 13-04-2011, 11:52 PM
 4. Lỗi : Không load được CSDL lên C#
  Gửi bởi trilan trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 30-10-2010, 08:56 PM
 5. Load csdl lên treeview được,nhưng không hiện lên textbox???
  Gửi bởi hieudiep trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 22-10-2009, 01:36 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn