Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 28 kết quả

Đề tài: Làm ẩn MENU khi chwa đăng nhập

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  11

  Mặc định Làm ẩn MENU khi chwa đăng nhập

  Vấn đề là mình đã tạo một dự án có các menu điều khiển,trong menu điều khiển của mình có menu ĐANGNHAP,MENU QUẢN LÝ ĐIỂM...mình muốn menu QUẢN LÝ ĐIỂM ẩn đi khi chưa đăng nhập,khi đăng nhập rồi thì MENU QUẢN LÝ ĐIỂM sẽ hiện ra thì phải làm như thế nào mong các bác giúp em

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  277

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi king123 Xem bài viết
  Vấn đề là mình đã tạo một dự án có các menu điều khiển,trong menu điều khiển của mình có menu ĐANGNHAP,MENU QUẢN LÝ ĐIỂM...mình muốn menu QUẢN LÝ ĐIỂM ẩn đi khi chưa đăng nhập,khi đăng nhập rồi thì MENU QUẢN LÝ ĐIỂM sẽ hiện ra thì phải làm như thế nào mong các bác giúp em
  sử dụng .hide và .show để ẩn và mở form mình muốn.
  Sống là để cho đi và ...... Nhận lại

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  21

  bạn chỉ việc cho thuộc tính Visible trong menu đó true hay false thôi
  nếu chưa đăng nhập thì false còn đăng nhập thì cho nó thành true thê thôi
  ko pik đúng y ko

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  11

  uh đúng rồi cảm thanks bạn nha để mình thử xem

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  11

  cái này mình cho
  Code:
   
  mnuQuanLy.Visible = false;
        mnuQuanLyDiem.Visible = false;
        mnuTimKiem.Visible = false;
        mnuThongKe.Visible = false;
  thì khi chạy nó ẩn mất luôn ah.con thiếu chỗ nào không bạn.mình muốn các menu khac vẫn hiện nheng chỉ mò di thôi

 6. #6
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  11

  Mặc định Làm ẩn MENU khi chwa đăng nhập

  cài này mình viết ở swj kiện load form

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Bài viết
  0

  đầu tiên là bạn phải tạo 1 biến session để kiểm tra xem đã đăng nhập chưa,ban đầu thì cho nó = "chuadangnhap" ví dụ thế.
  khi load page bạn kiểm tra xem giá trị biến session đó là gì nếu = chuadangnhap thì bạn cho ẩn cái MENU QUẢN LÝ ĐIỂM đó đi bằng cách cho thuộc tính visible = false.
  còn nếu đăng nhập rồi,ở sự kiện nút button login click bạn gán cho biến session đó giá trị mới (khác "chuadangnhap" là được).
  đó là cách bạn kiểm tra đăng nhập hay chưa đó
  nếu vẫn còn thắc mắc thì pm mình willcat_9x mình có thể gửi cho bạn demo,rất vui đc giúp bạn

 8. #8
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  11

  mình làm cho nó ẩn đc rồi nhưng nút btnDangNhap lai không hiện được bạn nào xem giúp tai sao lại có lỗ đó đc ko
  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.OleDb;
  using System.Collections;
  using QuanLyDiemSinhVien.DataAccess;
  namespace QuanLyDiemSinhVien
  {
    public partial class frmDangNhap : Form
    {
      public frmDangNhap()
      {
        InitializeComponent();
      }
      KetnoiCSDL ketNoi = new KetnoiCSDL();
      private void btnDangNhap_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        if ((txtTenDangNhap.Text == "") && (txtMatKhau.Text == ""))
        {
          MessageBox.Show(" Bạn chưa nhập Tên đăng nhập và mật khẩu !", "Thông Báo");
          txtTenDangNhap.Focus();
          return;
        }
        DataSet ds = ketNoi.LayThongTinBang("TaiKhoan");
        DataTable da = ds.Tables[0];
        bool ok = false;
        foreach (DataRow dr in da.Rows)
        {
          if (dr["TenDangNhap"].ToString() == txtTenDangNhap.Text && dr["MatKhau"].ToString() == txtMatKhau.Text)
          {
            MessageBox.Show(this, "Đăng Nhập Thành Công", "Thông Báo");
  
            this.Close();
            ok = true;
            frmMain frm = new frmMain();
            frm.Show();
  Đoạn code báo lỗi
           /*  frm.mnuQuanLy.Enabled = true;
            frm.mnuThongKe.Enabled = true;
            frm.mnuTimKiem.Enabled = true; */
            
            return;
  
          }
        }
        if (ok == false)
        {
          MessageBox.Show("Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng nhập lại!", "Thông Báo");
          txtTenDangNhap.Text = "";
          txtMatKhau.Text = "";
          txtTenDangNhap.Focus();
        }
      }
      private void frmDangNhap_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
      {
        DialogResult r = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn thoát khỏi chương trình không?", "QUAN LY DIEM", MessageBoxButtons.YesNo);
        if (r == DialogResult.No) e.Cancel = true;
      }
  
      private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        if (MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn thoát khỏi chương trình không?", "QUAN LY DIEM", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Warning, MessageBoxDefaultButton.Button1) == DialogResult.OK)
        {
          this.Close();
        }
      }
  
    }
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi king123 : 15-03-2012 lúc 12:27 AM.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  1

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi king123 Xem bài viết
  mình làm cho nó ẩn đc rồi nhưng nút btnDangNhap lai không hiện được bạn nào xem giúp tai sao lại có lỗ đó đc ko
  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.OleDb;
  using System.Collections;
  using QuanLyDiemSinhVien.DataAccess;
  namespace QuanLyDiemSinhVien
  {
    public partial class frmDangNhap : Form
    {
      public frmDangNhap()
      {
        InitializeComponent();
      }
      KetnoiCSDL ketNoi = new KetnoiCSDL();
      private void btnDangNhap_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        if ((txtTenDangNhap.Text == "") && (txtMatKhau.Text == ""))
        {
          MessageBox.Show(" Bạn chưa nhập Tên đăng nhập và mật khẩu !", "Thông Báo");
          txtTenDangNhap.Focus();
          return;
        }
        DataSet ds = ketNoi.LayThongTinBang("TaiKhoan");
        DataTable da = ds.Tables[0];
        bool ok = false;
        foreach (DataRow dr in da.Rows)
        {
          if (dr["TenDangNhap"].ToString() == txtTenDangNhap.Text && dr["MatKhau"].ToString() == txtMatKhau.Text)
          {
            MessageBox.Show(this, "Đăng Nhập Thành Công", "Thông Báo");
  
            this.Close();
            ok = true;
            frmMain frm = new frmMain();
            frm.Show();
  Đoạn code báo lỗi
           /*  frm.mnuQuanLy.Enabled = true;
            frm.mnuThongKe.Enabled = true;
            frm.mnuTimKiem.Enabled = true; */
            
            return;
  
          }
        }
        if (ok == false)
        {
          MessageBox.Show("Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng nhập lại!", "Thông Báo");
          txtTenDangNhap.Text = "";
          txtMatKhau.Text = "";
          txtTenDangNhap.Focus();
        }
      }
      private void frmDangNhap_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
      {
        DialogResult r = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn thoát khỏi chương trình không?", "QUAN LY DIEM", MessageBoxButtons.YesNo);
        if (r == DialogResult.No) e.Cancel = true;
      }
  
      private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        if (MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn thoát khỏi chương trình không?", "QUAN LY DIEM", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Warning, MessageBoxDefaultButton.Button1) == DialogResult.OK)
        {
          this.Close();
        }
      }
  
    }
  }
  frm.mnuQuanLy.Enabled = true;
  frm.mnuThongKe.Enabled = true;
  frm.mnuTimKiem.Enabled = true;
  bạn chỉ cần sửa Enabled thành visible=true;
  hi,chúc bạn thành công

 10. #10
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Bài viết
  0

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi king123 Xem bài viết
  Vấn đề là mình đã tạo một dự án có các menu điều khiển,trong menu điều khiển của mình có menu ĐANGNHAP,MENU QUẢN LÝ ĐIỂM...mình muốn menu QUẢN LÝ ĐIỂM ẩn đi khi chưa đăng nhập,khi đăng nhập rồi thì MENU QUẢN LÝ ĐIỂM sẽ hiện ra thì phải làm như thế nào mong các bác giúp em
  thôi chết mình gửi nhầm bạn của web rồi @@

Các đề tài tương tự

 1. ADO.NET Cách điều khiển các menu trên form chính sau khi đăng nhập?
  Gửi bởi duong tan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 05-01-2014, 10:34 PM
 2. Cách ẩn Menu Form chính khi chưa đăng nhập
  Gửi bởi bivmt91 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 19-02-2013, 10:57 AM
 3. Làm thế nào để kích hoạt menu sau khi đăng nhập !!!
  Gửi bởi kimtuan20021989 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 14-03-2012, 05:36 PM
 4. Nên ẩn hay đóng form đăng nhập sau khi đăng nhập xong?
  Gửi bởi billsang trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-11-2011, 09:53 PM
 5. Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 18-05-2011, 01:25 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn