cảm ơn chủ thớt nhiều lắm, thông tin tài liệu mình đang cần, (y)