Chào cả nhà!
Xin lỗi mod vì nếu để nhầm box!
Hiện tại mình đang làm việc với Aras, aras.com/support/downloads/ hệ thống có tool chứng thực .Net Security là SDNS, và mình muốn viết lại một cái application thay cho cái tool của MS, bác nào biết về cơ chế hoạt động của .net security chỉ bảo mình với.
Cảm ơn mọi người.