Chi tiết sản phẩm:
- Tên sản phẩm: Aquaclean DGTT
- Công thức : Men vi sinh xử lý dầu mỡ
- Thành phần : Mỹ-3,778L(1 Gallon)
- Loại sản phẩm : hoa chat cong nghiep
- Website: thiendi.vn
Mô tả sản phẩm:
Aqua-clean/DGTT được thiết kế đặc biệt để phân huỷ nhanh các chất béo, dầu, mỡ trong hệ thống xử lý nước thải, bao gồm tất cả các hình thức bể thu mỡ, hầm chứa nước thải, hầm ủ và các hệ thống xử lý sinh học. Aqua-clean/DGTT là quần hợp vi sinh có hoạt tính cao, bao gồm các chủng vi sinh độc quyền xử lý rất hiệu quả đối với các hệ thống có lượng FOG quá tải. Các vi sinh vật Aqua-clean/DGTT chủ yếu là khử dầu mỡ và cũng làm tăng nhanh tốc độ oxy hoá các hợp chất phân huỷ chậm trong toàn hệ thống xử lý (ao hồ, hầm ủ,các hồ chứa nước thải) kết quả là cải thiện chất lượng nước và làm giảm BOD, COD, SS đầu ra. Thêm vào đó, Aqua-clean/DGTT tỏ ra rất hiệu quả trong việc điều khiển mùi sinh ra trong các quá trình sinh học trong toàn hệ thống và các loại chất thải.
Aqua-clean/DGTT chỉ bao gồm các vi sinh vật hoạt tính, không độc và hoàn toàn tự nhiên. Aqua-clean/DGTT tăng nhanh đáng kể tốc độ oxy hoá các chất hữu cơ khó phân huỷ. Và điều này làm giảm đáng kể bùn dầu mỡ, hệ thống sạch hơn và hoá lỏng nhanh hơn.
Aqua-clean/DGTT là hoa chat làm thúc đẩy nhanh quá trình oxy hóa sinh học các chất thải, gia tăng đáng kể khả năng phân huỷ các chất hữu cơ. Các vi sinh gia tốc này có thể được sử dụng đính kèm với các sản phẩm AQUA-CLEAN công nghiệp khác nhằm cải thiện tính thực thi của cả quá trình xử lý nước thải.