Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Lỗi Column does not belong to table nghĩa là gì ????

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  1

  Mặc định Lỗi Column does not belong to table nghĩa là gì ????

  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.SqlClient;
  
  namespace QLKDQuyPhat
  {
    public partial class frmThemHangHoa : Form
    {
      private SqlConnection con;
      private DataTable dt = new DataTable("HangHoa");
      private SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();
  
      private void connect()
      {
        //String cn = "Data Source= NGTHANHLIEM; Initial Catalog=QLKDQuyPhat;Persist Security Info = True; User ID=abc;Password=sa";
        String cn = " Data Source= (local);Initial Catalog=QLKDQuyPhat;Integrated Security = True";
        try
        {
          con = new SqlConnection(cn);
          con.Open();
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show("Không thể kết nối tới cơ sở dữ liệu !", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }
  
      }
      private void getdata()
      {
        SqlCommand command = new SqlCommand();
        command.Connection = con;
        command.CommandType = CommandType.Text;
        command.CommandText = " Select MaHang, MaLoai, TenHang,[DonGia(USD/MT)],[SoLuong(tan)] from HangHoa";            
        da.SelectCommand = command;
        da.Fill(dt);
      }
      private void disconnect()
      {
        con.Close();
        con.Dispose();
        con = null;
      }
      public frmThemHangHoa()
      {
        InitializeComponent();
      }
  
      private void frmThemHangHoa_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        connect();
        getdata();
      }
  
      private void btThoat_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        Close();
        Dispose();
        disconnect();
        frmQuanLyHangHoa _frmquanlyhanghoa = new frmQuanLyHangHoa();
        _frmquanlyhanghoa.Show();
      }
  
      private void btLuu_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        DataRow row = dt.NewRow();
        row["MaHang"] = tbMaHang.Text;
        row["MaLoai"] = tbMaLoai.Text;
        row["TenHang"] = tbTenHang.Text;
        row["[DonGia(USD/MT)]"] = tbDonGia.Text; báo lỗi: Column '[DonGia(USD/MT)]' does not belong to table tblHangHoa.
        row["[SoLuong(tan)]"] = tbSoLuong.Text;
        dt.Rows.Add(row);
        SqlCommand commandInsert = new SqlCommand();
        commandInsert.Connection = con;
        commandInsert.CommandType = CommandType.Text;
        commandInsert.CommandText = @"Insert HangHoa (MaHang, MaLoai, TenHang, [DonGia(USD/MT)], [SoLuong(tan)])
                       Values (@MaHang, @MaLoai, @TenHang, @[DonGia(USD/MT)], @[SoLuong(tan)]) ";
        commandInsert.Parameters.Add("MaHang", SqlDbType.NVarChar,10,"MaHang");
        commandInsert.Parameters.Add("MaLoai", SqlDbType.NVarChar,10,"MaLoai");
        commandInsert.Parameters.Add("MaHang",SqlDbType.NVarChar,10,"MaHang");
        commandInsert.Parameters.Add("TenHang", SqlDbType.NVarChar,50 ,"TenHang");
        commandInsert.Parameters.Add("[DonGia(USD/MT)]",SqlDbType.Int,50,"[DonGia(USD/MT)]");
        commandInsert.Parameters.Add("[SoLuong(tan)]", SqlDbType.Int,100,"[SoLuong(tan)]");
        da.InsertCommand = commandInsert;
        da.Update(dt);
        MessageBox.Show("Bạn đã thêm thành công!", "THÔNG BÁO", MessageBoxButtons.OK);
        Close();
        Dispose();
        disconnect();
        frmQuanLyHangHoa _frmquanlyhanghoa = new frmQuanLyHangHoa();
        _frmquanlyhanghoa.Show();
  
  
      }
    }
  }
  Nhờ mọi người gỡ lỗi dùm.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Báo lỗi rõ ràng rồi mà bạn: tên cột ko có trong bảng. Nếu thực sự trong table có cột đó, bạn thử bỏ cặp dấu [] xem có hết lỗi ko. Nói thiệt là đây là lần đầu tiên mình thấy vụ đặt tên cột trong table y chang như đặt chú thích như bạn đó.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  Yên Bái- Hà Nội
  Bài viết
  961

  hi. A meolongvang nói rồi đó. Bạn kiểm tra lại xem đúng tên chưa? Chạy luôn câu select trong sql server có bị lỗi ko? Hình như bạn script ra cái select à? Nếu thế thì nên replace hết cái [] cho khỏi vướng.hix.
  Skype: mrfour.it - Yahoo:mrfour_it
  Gmail: mrfour.it@gmail.com
  Bạn muốn học lập trình? Bạn chưa có kiến thức cơ bản? Bạn muốn học từ cơ bản tới nâng cao?... Bạn muốn có source code để tham khảo? Muốn có người hỗ trợ khi học?....http://www.laptrinh123.com sẽ giúp bạn những điều đó!

Các đề tài tương tự

 1. lỗi "Column name or number of supplied values does not match table definition."
  Gửi bởi biencute trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 05-06-2012, 08:19 PM
 2. MS SQL với C# Làm sao để lấy được tên các column và các mô tả của column đó trong SQL?
  Gửi bởi snake_programmer trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 15-04-2011, 04:49 PM
 3. Làm sao load tất cả table và column trong CSDL Access vào Treeview?
  Gửi bởi thuan199 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 16-06-2010, 11:31 AM
 4. Đọc xml từ 1 column trong table vào web form?
  Gửi bởi -Xme- trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 21-01-2010, 03:06 PM
 5. chuyển các thành phần của column thành nhiều column?????
  Gửi bởi icde trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 29-05-2009, 09:33 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn