Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Lỗi No mapping exists from object type System.Web.UI.WebControls.Image khi insert dữ liệu

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2008
  Bài viết
  15

  Mặc định Lỗi No mapping exists from object type System.Web.UI.WebControls.Image khi insert dữ liệu

  Đây là đoạn code Insert dữ liệu của mình :
  Code:
      con.Open();
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert into UserInfo values(@UserName ,@FullName,@AboutU,@Sex,@Photo,@RegisterDay,@Pasword,@City",con);
      cmd.Parameters.Add("@UserName", UserName);
      cmd.Parameters.Add("@FullName", FullName);
      cmd.Parameters.Add("@AboutU", AboutUser);   
      cmd.Parameters.Add("@Sex", Sex);
      cmd.Parameters.Add("@Photo", imgUser);
      cmd.Parameters.Add("@RegisterDay", RegisterDay);
      cmd.Parameters.Add("@Pasword", Password);
      cmd.Parameters.Add("@City", City);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      con.Close();
  Đây là đoạn code định nghĩa các thành phần :
  Code:
   string UserName = txtUsername.Text;
      string FullName = txtFullName.Text;
      string AboutUser = txtAboutMe.Text;
      string Password = txtPassword.Text;
      DateTime RegisterDay = DateTime.Now;
      Boolean Sex = Convert.ToBoolean((Convert.ToInt32(rbtSex.SelectedValue)));
      String City = ddlCity.SelectedValue.ToString();
  
      if (fileImg.HasFile) // kiểm tra người dùng có upload ảnh lên hay không
      {
        fileImg.SaveAs(Server.MapPath("~/FileUploads") + "/" + fileImg.PostedFile.FileName); // lưu lại ảnh được up lên
        imgUser.ImageUrl = "~/FileUploads/" + fileImg.PostedFile.FileName;// gán đường dẫn đã lưu ảnh vào Image để hiện lên web
      }
  Kiểu dữ liệu Image của mình trong sql là nvarchar(50)
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi hunterxh : 16-03-2012 lúc 03:39 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Chuỗi kí tự sau khi loại bỏ khoảng trắng lại trở thành System.Web.UI.WebControls.TextBox?
  Gửi bởi Thuy Berbatov trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 06-09-2013, 11:48 PM
 2. Lỗi "Predefined type 'System.Object' is not defined or imported"
  Gửi bởi endless trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 20-03-2013, 04:54 PM
 3. Báo lỗi Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type khi restore database với sqlserver 2008 r2
  Gửi bởi b0yt4l3nt9z trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-10-2012, 06:18 PM
 4. Lỗi The Type System.Web.UI.UpdatePanel exists in both khi debug !
  Gửi bởi nguyenvantien87 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 15-03-2012, 09:13 PM
 5. Lỗi: "Unable to cast object of type 'Sales.SqlMessage' to type 'System.Data.DataSet"
  Gửi bởi TTDlatoi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 18-05-2011, 07:51 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn