Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: Hàm tính trung bình mảng trong lập trình C!!!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Đà Nẵng city
  Bài viết
  40

  Wink Hàm tính trung bình mảng trong lập trình C!!!

  Hiện lỗi gì chẳng hiểu lun, mà sao mình click vào button code ko đc, thôi post đỡ hỉ , giúp với :

  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>

  float TB(int arr[]);

  main()
  {

  int arr[20];

  printf("\nNhap du lieu :");
  for(int i=0;i<20;i++);
  {
  printf("\n arr[%d]= ",i+1);
  scanf("%d",&arr[i]);
  }

  printf("\nGia tri trung binh cua mang arr : %d",TB(arr));
  getch();

  }

  float TB(int arr[20])
  {
  int sum =0;
  for(int i= 0;i<20;i++)
  sum+=arr[i];
  return sum/20;
  }

  Lỗi ở dòng lệnh for và scanf :
  11 - name lookup of `i' changed for new ISO `for' scoping
  9 - using obsolete binding at `i'
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi camping29 : 11-08-2008 lúc 10:18 PM. Lý do: Thêm thông tin bài viết

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  54

  for(int i=0;i<20;i++);
  bỏ dấu ; đi
  float TB(int arr[20])
  {
  int sum =0;
  for(int i= 0;i<20;i++)
  sum+=arr[i];
  return sum/20;
  }
  giá trị trả về hàm của bạn là kiểu float nhưng khi thực hiện câu lênh sum/20 thì ra số nguyên do đây là phép chia lấy phần nguyên ( của 2 số nguyên )
  printf("\nGia tri trung binh cua mang arr : %d",TB(arr));
  giá trị trả về hàm là định dạng %f chứ sao bạn là %d
  Rất mong được mọi người giúp đỡ :

  Kiến thức mình biết chỉ là hạt cát trên sa mạc

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Bạn dùng chương trình gì vậy??? Mình đã test rồi trên VC++6.0 nó ok mà....
  đây là code mình viết lại trên code của bạn.
  bạn xem lại nhé.

  C Code:
  1.  
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <conio.h>
  4.  
  5. float TB(int arr[],int n);
  6.  
  7. void main(int argc,char* argv[])
  8. {
  9.  
  10.     int arr[20];
  11.     int n;
  12.     printf("Nhap so phan tu:");
  13.     scanf("%d",&n);
  14.     printf("\nNhap du lieu :");
  15.  
  16.    
  17.  
  18.     for(int i=0; i<n ;i++)
  19.     {
  20.         int tmp;
  21.         printf("\n arr[%d]= ",i+1);
  22.         scanf("%d",&tmp);
  23.         arr[i] = tmp;
  24.        
  25.     }
  26.  
  27.     printf("\nGia tri trung binh cua mang arr : %f",TB(arr,n));
  28.     getch();
  29.  
  30. }
  31.  
  32. float TB(int arr[],int n)
  33. {
  34.     int sum =0;
  35.     for(int i= 0;i<n;i++)
  36.         sum+=arr[i];
  37.     return (float)sum/n;
  38. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Không ý kiến gì nữa vì đã post sau nên không tự xoá bài mình đc. Sorry!
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi QuangHoang : 11-08-2008 lúc 11:09 PM.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  607

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi camping29 Xem bài viết
  Hiện lỗi gì chẳng hiểu lun, mà sao mình click vào button code ko đc, thôi post đỡ hỉ , giúp với :
  11 - name lookup of `i' changed for new ISO `for' scoping
  9 - using obsolete binding at `i'
  Đây là lỗi dùng biến i ở ngoài vòng for trong khi i được khai báo ở đầu vòng for và vì thế chỉ có giá trị trong vòng for.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Đà Nẵng city
  Bài viết
  40

  Mặc định Hàm tính trung bình mảng trong lập trình C!!!

  Ok thx Ada rất nhiều, lỗi chủ yếu là dấu chấm phẩy sau lệnh for, vì thế phát sinh lỗi như trên. Close topic đc rồi nhỉ
  -Mà cho hỏi sao mình ko click vào chức năng code đc ?

 7. #7
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  240

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi camping29 Xem bài viết
  Hiện lỗi gì chẳng hiểu lun, mà sao mình click vào button code ko đc, thôi post đỡ hỉ , giúp với :

  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>

  float TB(int arr[]);

  main()
  {

  int arr[20];

  printf("\nNhap du lieu :");
  for(int i=0;i<20;i++);
  {
  printf("\n arr[%d]= ",i+1);
  scanf("%d",&arr[i]);
  }

  printf("\nGia tri trung binh cua mang arr : %d",TB(arr));
  getch();

  }

  float TB(int arr[20])
  {
  int sum =0;
  for(int i= 0;i<20;i++)
  sum+=arr[i];
  return sum/20;
  }

  Lỗi ở dòng lệnh for và scanf :
  11 - name lookup of `i' changed for new ISO `for' scoping
  9 - using obsolete binding at `i'
  dòng bôi đỏ phải đỏi thành
  printf("\nGia tri trung binh cua mang arr : %f",TB(arr)); vì nó là kiểu float mà
  Time

 8. #8
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Đà Nẵng city
  Bài viết
  40

  Ok code đã sửa , chạy bt :

  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>

  float TB(int arr[],int);

  main()
  {
  int arr[20],n;
  printf("\nNhap so phan tu :");
  scanf("%d",&n);

  printf("\nNhap du lieu :");
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  printf("\n arr[%d]= ",i+1);
  scanf("%d",&arr[i]);
  }

  printf("\nGia tri trung binh cua mang so nguyen arr : %f",TB(arr,n));
  getch();
  }
  float TB(int arr[],int n)
  {
  int sum =0;
  for(int i= 0;i<n;i++)
  sum+=arr[i];
  return (float)sum/n;
  }

 9. #9
  Ngày gia nhập
  09 2015
  Bài viết
  2

  [QUOTE]Cùng ý tưởng phát triển không dùng mảng
  // Nhập n số nguyên, ví du : nhập :0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 . Khi nhập 999 thì kết thúc chương trình,in ra giá trị trung bình các số lẽ đã nhập trước đó.
  // phiên bản Visual Studio 2015 pro.
  // << Atomos >>
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main(void)
  {
  int n, stop, flag, tongle,demle ;
  float trungbinh;

  // gan gia tri cho bien khoi tao
  stop = 999; demle = 0 ; tongle = 0; flag = 0;
  while (1)
  {
  printf("nhap gia tri so nguyen ");
  scanf_s("%d", &n); // Note :scanf

  if (n != stop)
  {

  if (n % 2 != 0) // kiem tra so le co hay khong
  {
  flag = 1;
  demle++;
  tongle = tongle + n;
  trungbinh = (float)tongle / demle;
  }

  }

  else { printf("ket thuc chuong trinh \n"); break; }
  }
  if (flag == 0) printf("khong co gia tri trung binh cac so le\n");
  else printf("Gia Tri Trung Binh Cac So Le La : %0.2f \n", trungbinh);

  _getch(); // Note : getch();
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi phongvucronw : 01-04-2016 lúc 05:24 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Bão đổ bộ vào miền Trung trong tối nay
  Gửi bởi tungyeuc trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-09-2013, 12:20 PM
 2. Bài tập C Tính trung bình cộng trong DSLK bằng C. Lỗi chỉ đếm các số chẵn chứ không tính hàm trung bình cộng?
  Gửi bởi trungdv007 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 31-08-2011, 11:05 PM
 3. Tính toán biểu thức trung tố hậu tố trong ASP.NET?
  Gửi bởi changnamvi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-04-2011, 09:29 AM
 4. Tìm Trung Binh Cộng Và Trung Bình Nhân trong C?
  Gửi bởi gvkatashi01 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 29-07-2010, 08:46 PM
 5. Tính biểu thức trung tố trong lập trình C
  Gửi bởi tuyetton trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 18-11-2006, 01:32 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn