trong việc bắt ảnh từ camera. có ai pit làm thế nào biết được vật đã xoay đi bao nhiêu độ từ ảnh sau thu được so với ảnh trước không?? trường hợp xử lý với ảnh đen trắng