Mình đang thực hiện trang login sử dụng bộ tool Login của VS, mình đã làm được phần đăng nhập, nhưng đang vướng chút khi sử dụng LoginView.

LoginView có thể xác thực được user đang login thuộc roles gì để hiển thị, nhưng nó lại sử dụng kiểu config gì đó (hình như ASP.net authorization) khá là rắc rối và không theo ý mình được, hoặc nếu sử dụng cách khai báo user "cứng" vào web.config thì lại càng không linh hoạt.

Ý mình muốn là cấu hình LoginView cho lấy thông tin từ database để xác minh roles của user, rồi từ đó hiển thị cho phù hợp.

Db mình thiết kế bảng TaiKhoan gồm (ID, DisplayName, Username, Password, Roles).
Roles mình đặt kiểu nchar (admin / user), không biết có hợp lý ko, có nên đổi thành type bit không?

Cảm ơn các bạn.