bác nào giúp em với ! Bài tập môn LTDT :
lập trình : nhập thông tin 2 đồ thị (ma trận kề) ,kiểm tra 2 đồ thị có đẳng cấu hay ko? bằng việc đổi chỗ 2 dòng 2 cột của mt kề