Chào các bạn, mình đang thực hiện một bài tập cuối kỳ môn Lập trình trên Windows, chủ đề mình chọn là thiết kế game bắn máy baytrên XNA. Nhưng khi chơi được khoảng 3-4 phút thì gặp lỗi như vầy

Mô tả sơ qua về bài mình đang làm:
- Trong game gồm có Object kế thừa từ DrawableGameComponent, và biến _spriteBatch lấy từ Services của lớp game Main. Trong lớp này mình có override hàm Dispose của game Main
Code:
_texture.Dispose();
base.Dispose(disposing);
- Các đối tượng như máy bay, đạn, quái vật,... kế thừa từ object.
- Các đối tượng này được gọi vào từ lớp GameScene kế thừa từ lớp Scene (lớp Scene cũng kế thừa từ DrawableGameComponent)
=> Nói chung tất cả đều dùng SpriteBatch của lớp game Main.
- Xin lưu ý rằng vào chơi rất bình thường, khoảng ba phút sau mới bị lỗi. Mình có xem kỹ lỗi, báo là do một Texture2D gì đó. Mình nghĩ là do khởi tạo và xóa liên tục quá nhiều đạn, monster, explosion khi game play
- Có ai đã gặp trường hợp này, hay ai biết cách giải quyết xin giúp mình với, cám ơn rất nhiều