Mình đang làm đồ án môn Kiểm thử phần mềm, đề tài Kiểm thử trợ giúp trên Web (web-base help system) nhưng mình có quá ít tài liệu về đề tài này. Mình đã search trên Google nhưng nhận được quá ít kết quả, kể cả tài liệu tiếng Anh cũng khan hiếm. Bạn nào có tài liệu, thông tin về Kiểm thử trợ giúp trên Web cho mình xin với. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều!