Thân chào các lữ khách,Trên hành trình huyền thoại với Con Đường Tơ Lụa, đã không ít lần các lữ khách bắt gặp những nhân vật, những con thú nuôi được cố tình hay vô ý đặt tên xấu gây phản cảm. Thời gian qua chúng tôi đã tiến hành chiến dịch thay đổi badnick của nhân vật và thú nuôi. Sau đây là danh sách :Chúng tôi cũng xin thông báo thêm là kể từ sau khi chiến dịch : Game Master sẽ khóa những nhân vật có tên sai quy đinh sau đó cưỡng chế đổi thành badnick01 và chủ tài khoản đó sẽ bị khóa 7 ngày.

Riêng với những trường hợp có thú nuôi đặt tên sai quy định sẽ bị thu hồi không trả lại mà không cần báo trước, còn với tài khoản sở hữu thú nuôi có tên đặt sai quy định sẽ bị khóa ít nhất là 7 ngày.

Với tên nghề nghiệp đặt sai quy định sẽ bị cưỡng chế đổi thành badJob01 và tài khoản có nick nghề nghiệp đặt sai quy định sẽ bị khóa 07 ngày.Nếu các lữ khách phát hiện những trường hợp đó thì xin gửi thông báo vào box khiếu nại tố cáo trên diễn đàn hoẵc gửi qua trang support.conduongtolua.com.vn

Thân,

VDC-Net2e