Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Tạo Web service với C# step-by-step

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  1

  Mặc định Tạo Web service với C# step-by-step

  Ở đây chúng ta có 1 ví dụ về tạo 1 web service cho việc chuyển đổi tiền tệ từ tiền Việt Nam sang tiền USD và Euro, cũng như việc chuyển ngược lại.

  IDE sử dụng ở đây chúng ta dùng bộ VS 2008, và ngôn ngữ lập trình C#.

  A. Tạo Web Service

  1. Trong môi trường Visual Studio, Ta chọn File->New->Project

  Ở đây ta chọn Template là “ASP.Net Web Service Application”, điền và tên Prject là ConvertCurrency, chọn thư mục lưu trữ. Nhấn OK, ta được

  2. Xóa Service1.asmx bằng cách chọn nó và nhấn phím delete. Ta sẽ thêm 1 service mới bằng cách nhấn chuột phải lên project, chọn Add->New Item.

  Chọn Template Web Service, Đặt tên cbo nó là ConvertWS.asmx, Nhấn nút Add ta được 1 web service tên ConvertWS trên Solution Explorer.

  3. Code cho các service methods như sau
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Web;
  6. using System.Web.Services;
  7. using System.Web.Services.Protocols;
  8.  
  9. namespace ConvertCurrency
  10. {
  11.     /// <summary>
  12.     /// Web service này dùng chuyển đổi ngoại tệ từ tiền Việt sang USD,
  13.     /// Euro và ngược lại
  14.     /// </summary>
  15.     [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
  16.     [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
  17.     [ToolboxItem(false)]
  18.     public class ConvertWS : System.Web.Services.WebService
  19.     {
  20.         private const double USD_RATE = 16740;
  21.         private const double EUR_RATE = 18960;
  22.  
  23.         [WebMethod]
  24.         public double VND2USD(double dong)
  25.         {
  26.             return dong/USD_RATE;
  27.         }
  28.  
  29.         [WebMethod]
  30.         public double VND2EUR(double dong)
  31.         {
  32.             return dong / EUR_RATE;
  33.         }
  34.  
  35.         [WebMethod]
  36.         public double USD2VND(double usd)
  37.         {
  38.             return usd * USD_RATE;
  39.         }
  40.  
  41.         [WebMethod]
  42.         public double EUR2VND(double eur)
  43.         {
  44.             return eur * EUR_RATE;
  45.         }
  46.     }
  47. }
  4. Chạy ứng dụng bằng cách nhấn F5, VS sẽ triển khai ứng dụng. Kết quả như sau

  Nếu bạn muốn xem WSDL của service, ta nhấn link “Service Description” ta có


  Ghi nhớ lại link này để còn dùng về sau : http://localhost:1291/ConvertWS.asmx?WSDL

  5. Để thử service, ta có thể chọn bất kỳ link nào trong 4 link EUR2VND, USD2VND VND2EUR, VND2USD. Ở đây ta thử link USD2VND, kết quả như sau

  Nhập usd có giá trị 100, nhấn Invoke, kết quả nhận được là

  Như vậy là chúng ta đã tạo được 1 Web Service, bây giờ chúng ta có thể triển khai 1 ứng dụng client được rồi.

  B. Tạo Consumer

  1. Tạo ứng dụng Windows Application bằng cách nhấn phải chuột lên Solution trong project Explorere, chọn Add->New Project


  Chọn Template “Windows Form Application”, đặt tên là ConsumeConvertWS, nhấn OK, ta được


  Nhấn chuột phải lên project vừa tạo, chọn “Set as StartUp Project” để đảm bảo project vừa tạo là project sẽ được thực thi khi nhấn F5.

  2. Trong Project Explorer, nhấn chuột phải lên References, chọn “Add Web Reference…”

  Gõ vào URL đến WSDL vào ô URL, nhấn nút Go, kết quả như sau  Đặt tên cho Web reference name là convertWS. Nhấn nút “Add Reference”. Ta có kết quả sau trên Project Explorer


  3. Thiết kế form như hình sau


  Đặt tên cho TextBox là txtMoney, Label hiển thị kết quả là lblKetQua

  4. Viết code cho các nút

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8.  
  9. namespace ConsumeConvertWS
  10. {
  11.     public partial class Form1 : Form
  12.     {
  13.         private ConsumeConvertWS.convertWS.ConvertWS ws;
  14.  
  15.         public Form1()
  16.         {
  17.             InitializeComponent();
  18.             ws = new ConsumeConvertWS.convertWS.ConvertWS();
  19.         }
  20.  
  21.         private void VND2USD_Click(object sender, EventArgs e)
  22.         {
  23.             double mon = Double.Parse(txtMoney.Text);
  24.             double usd = ws.VND2USD(mon);
  25.             lblKetQua.Text = usd.ToString();
  26.         }
  27.  
  28.  
  29.         private void VND2EUR_Click(object sender, EventArgs e)
  30.         {
  31.             double mon = Double.Parse(txtMoney.Text);
  32.             double usd = ws.VND2EUR(mon);
  33.             lblKetQua.Text = usd.ToString();
  34.         }
  35.  
  36.  
  37.         private void USD2VND_Click(object sender, EventArgs e)
  38.         {
  39.             double mon = Double.Parse(txtMoney.Text);
  40.             double usd = ws.USD2VND(mon);
  41.             lblKetQua.Text = usd.ToString();
  42.         }
  43.  
  44.  
  45.         private void EUR2VND_Click(object sender, EventArgs e)
  46.         {
  47.             double mon = Double.Parse(txtMoney.Text);
  48.             double usd = ws.EUR2VND(mon);
  49.             lblKetQua.Text = usd.ToString();
  50.         }
  51.     }
  52. }
  5. Chạy thử nghiệm

  C. Kết luận

  Vậy là chúng ta đã tạo được 1 web service đơn giản và 1 client để tiêu thụ web service này. Các bạn nếu có tham vọng tìm hiểu sâu hơn về web service với VS thì có thể tham khảo thêm trong bộ MSDN. Chúc may mắn!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Nơi ở
  /Users/richtran
  Bài viết
  103

  Cái này chạy được trên môi trường internet ko bạn hay mạng local thôi?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  177

  Chạy đươc trên Internet nếu bạn up Webservices lên host asp có hỗ trợ webservices. Sau khi kiếm được host => thay đổi connectionstring trong file config của webservices project.

Các đề tài tương tự

 1. Beginning C# 2010 Step By Step(Book + CD)
  Gửi bởi nguoidanongxala trong diễn đàn Công cụ, ebooks C#, ASP.NET, và Windows Mobile
  Trả lời: 43
  Bài viết cuối: 18-06-2013, 03:04 PM
 2. Microsoft Visual C# 2012 Step By Step
  Gửi bởi adfly trong diễn đàn Công cụ, ebooks C#, ASP.NET, và Windows Mobile
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-01-2013, 11:23 PM
 3. Bài tập C++ Creating Games in C++: A Step-by-Step Guide: David Conger
  Gửi bởi Denfypro trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 22-10-2012, 08:28 PM
 4. Ebook Microsoft Visual C# 2008 Step by Step
  Gửi bởi phongtrung trong diễn đàn Công cụ, ebooks C#, ASP.NET, và Windows Mobile
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 01-02-2012, 06:43 AM
 5. các bài thực hành Visual C# Step by Step
  Gửi bởi vnmh2001 trong diễn đàn Công cụ, ebooks C#, ASP.NET, và Windows Mobile
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 27-04-2010, 05:57 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn