Như tiêu đề là mình muốn bắt đầu viết một chương trình quản lý NÂNG LƯƠNG công chức nhà nước!

Ngạch chuyên viên chính 01002
Ngạch chuyên viên 01003
=>2 ngạch trên thì 3 năm lên lương 1 lần, sau khi tột khung (quá bậc tối đa của ngạch ) thì 3 năm đầu lên 5% lương, sau đó cứ mỗi năm lên 1%
Ngạch cán sự 01004
Ngạch thủ quỹ 06035
Ngạch lái xe 01010
Ngạch tạp vụ 01009
Ngạch văn thư 01008
Ngạch bảo vệ 01011
=> Ngạch còn lại thì 2 năm lên lương 1 lần, sau khi tột khung 3 năm đầu lên 5% lương, sau đó cứ mỗi năm lên 1%
Đây là cơ sở dữ liệu mình thiết kế:

Mình mới bắt đầu học C# được 2 tuần nên không biêt một số vấn đề như sau, mong các bạn hướng dẫn mình với:
1./ Làm thế nào để khi mình nhấn vào cái Masked Box ngày cần kiểm tra thì DataGrid nó liệt kê danh sách những nhân viên đủ 3 năm để nâng bậc lương + hệ số vậy các bạn!
2./ Các bạn có thể code cho mình xem thử không, mình chưa hình dung được code làm sao đẻ thông kê được!
Mới tập tành C#, mong các bạn hướng dẫn!!! tks nhìu