Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: vấn đề với chương trình biểu diễn phân số!!!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  25

  Mặc định vấn đề với chương trình biểu diễn phân số!!!

  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  #include <process.h>
  
  char *kh;
  int rutgon(int *a,int *b)
  {
    int c=abs(*a),d=abs(*b),uc;
    while(c!=0&&d!=0)
    {
    if(c>d)c=c%d;
    if(d>c)d=d%c;
    }
    if(c==0)uc=d;
    if(d==0)uc=c;
    *a/=uc;
    *b/=uc;
  } 
  void in(int a,int b,int c,int d,int ts,int ms)
  {
     if(ms==1||ts==0)printf("\n(%d/%d) %s (%d/%d) = %d",a,b,kh,c,d,ts);
     else if(ts*ms>0)printf("\n(%d/%d) %s (%d/%d) = %d/%d",a,b,kh,c,d,abs(ts),abs(ms));
     else if(ts*ms<0&&ts>ms)printf("\n(%d/%d) %s (%d/%d) = %d/%d",a,b,kh,c,d,-1*ts,-1*ms);
     else if(ts*ms<0&&ts<ms)printf("\n(%d/%d) %s (%d/%d) = %d/%d",a,b,kh,c,d,ts,ms);
  }  
  void cong(int a,int b,int c,int d)
  {
    int ts,ms;
    ts=a*d+b*c;
    ms=b*d;
    rutgon(&ts,&ms);
    in(a,b,c,d,ts,ms);
  }
  void tru(int a,int b,int c,int d)
  {
    int ts,ms;
    ts=a*d-b*c;
    ms=b*d;
    rutgon(&ts,&ms);
    in(a,b,c,d,ts,ms);
  }
  void nhan(int a,int b,int c,int d)
  {
    int ts,ms;
    ts=a*c;
    ms=b*d;
    rutgon(&ts,&ms);
    in(a,b,c,d,ts,ms);
  }
  void chia(int a,int b,int c,int d)
  {
    int ts,ms;
    ts=a*d;
    ms=b*c;
    rutgon(&ts,&ms);
    in(a,b,c,d,ts,ms);
  }
  void main()
  {
     int a,b,c,d,chon;
     printf("\nNhap tu so phan so thu 1: ");
     scanf("%d",&a);
     do
     {
     printf("\nNhap mau so phan so thu 1: ");
     scanf("%d",&b);
     }while(b==0);
     printf("\nNhap tu so phan so thu 2: ");
     scanf("%d",&c);
     do
     {
     printf("\nNhap mau so phan so thu 2: ");
     scanf("%d",&d);
     }while(d==0);
     printf("\n1-Cong 2-Tru 3-Nhan 4-Chia 5-Thoat");
     do
     {
     printf("\nChon menu: ");
     scanf("%d",&chon);
     while(chon<1||chon>5)
     {
     printf("\nHay chon lai: ");
     scanf("%d",&chon);
     }
     switch(chon)
     {
           case 1: kh="+";
               cong(a,b,c,d);
               break;
           case 2: kh="-";
               tru(a,b,c,d);
               break;
           case 3: kh="x";
               nhan(a,b,c,d);
               break;
           case 4: kh="/";
               chia(a,b,c,d);
               break;
           case 5: exit(0);
               break;
     }
     getch();
     }while(chon>0&&chon<5);
  }
  M viết code như vậy, không hiểu tại sao lại có những trường hợp khiến cho chuơng trình xảy ra lỗi khi chạy. v/dụ m nhập (1/2) và (3/4) (a=1,b=2,c=3,d=4), chuơng trình bị lỗi khi m muốn thực hiện phép chia (chon=4). nếu m nhập (1/2) và (-2/7) thì chuơng trình lại có lỗi ở cả phép trừ (chon=2) và phép chia (chon=4)....
  Ai chỉ giúp m sai ở đâu vs :(

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Nơi ở
  Thanh Xuan, HN, Vietnam
  Bài viết
  42

  Mình phát hiện ra lỗi ở phép chia cho 0 trong phần rút gọn:
  Code:
  int rutgon(int *a,int *b)
  {
    int c=abs(*a),d=abs(*b),uc;
    while(c!=0&&d!=0)
    {
    if(c>d)c=c%d;// dk1
    if(d>c)d=d%c;// dk2
    }
    if(c==0)uc=d;
    if(d==0)uc=c;
    *a/=uc;
    *b/=uc;
  }
  giả sử trong hàm có c=3, d=4
  Kí hiệu dk1 là lệnh if thứ 1
  dk2 là lệnh if thứ 2
  Khi đó trong vòng lặp
  d>c nên dk2 thực hiện cho ra d=4%3=1
  sang vòng kế tiếp: c=3, d=1
  Do c>d nên dk1 thực hiện cho ra c=3%1=0
  Do c=0<d=1 nên dk2 được thực hiện ngay sau thực hiện dk1 d=1%0==>lỗi
  Nghĩa là vòng lặp chưa chạy hết các câu lệnh đã gặp trường hợp c=0 và bị lỗi trước khi kiểm tra điều kiện lặp cho lượt lặp tiếp theo

  Full name: Nguyễn Đăng Quang
  Skype: mr.quanga3
  Gmail: dangquangk53a3@gmail.com
  Mobile: 0166.978.6636

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  25

  Thanks. M hiểu rồi. Vậy thì thay chỗ if(d>c) đó bằng else là ổn nhỉ :-p

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn