Lúc trước máy em (window 7 64bit) có cài Oracle 11g R2. Hôm nay em uninstall nó và cài lại Oracle 10g R2.
Em uninstall bằng trình Add or remove của Window (quên bén là phải dùng OUI để deinstall), sau đó xóa hết registry và các thư mục như trong installation guide của Sun hướng dẫn. Thế nhưng sau khi em kích vào file setup.exe để cài đặt lại Oracle 10g thì đợi mãi không thấy gì hiện ra @@. trên mục process đang chạy của window vẫn có tên tiến trình setup.exe nhưng đợi đến 10ph vẫn chẳng thấy gì xuất hiện!!!
Em đã đọc rất kĩ tài liệu của Sun và tìm hiểu nhiều nơi nhưng chưa giải quyết được nên lên đây cầu cứu. Mong các anh chị giúp đỡ. Em thanks trước!