Khà khà, lâu rồi lại quay về nghịch Linux một phát. Hiện X đang xài Fedora 9.

1. Hướng dẫn cài đặt winRAR 3.71 cho Linux
Bạn download file cài đặt cho winRAR:
http://www.rarlab.com/rar/rarlinux-3.7.1.tar.gz
Download xong thì giải nén.
Bật Shell/Konsole lên để giải nén:
C++ Code:
  1. cmd> tar xzvf rarlinux-3.7.1.tar.gz
Giải nén ra sẽ có folder 'rar'
Vào trong, bạn đăng nhập dưới account root
PHP Code:
cmdsu
Enter your password
điền password của root vào đây 
Sau đó để cài đặt bạn thiết lập lại mode cho các file nếu cần thiết:
PHP Code:
cmdchmod 0755 
Cuối cùng để cài đặt bạn gõ
PHP Code:
cmdmake 
Thế là xong !