Mọi người cho mình hỏi về các mô hình MVC với,mình chỉ mới được học mô hình MVC,nghe nói có MVC2 MVC3 nữa nên mình muốn học hỏi thêm,mong mọi người giúp đỡ