Như tiêu đề, cho em hỏi làm thế nào để lấy được MD5 code của 1 file bất kỳ trên SourceForge mà không cần Download về bằng C#.
Cảm ơn mọi người trước