Mình đang học lập trình mạng nhưng, vẫn chưa hiểu tại sao có lúc người ta lại sử dụng Thread cho lập trình Socket bình thường . Nhưng trong lập trình Socket bất đồng bộ chẳng thấy dùng Thread nữa. Nếu mình dùng Thread cho lập trình Socket bất đồng bộ có sao ko. Cho mình hỏi thêm ý nữa lập trình một chương trình có nhiều chức năng như chat, send file ... thì lên dùng lập trình Socket bất đồng bộ hay lên dùng lập trình Socket bình thường. Mình mới học lập trình mạng lên kiến thức còn hạn hẹp. Mong các bác chỉ giúp.