Mình đang có đề tài bài tập là tìm hiểu về .Net Remoting nhưng chưa tìm được tài liệu nào nói chi tiết về nó cả. Bác nào có tài liệu về cái này có thể Share cho mình với