Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 14 kết quả

Đề tài: làm sao để hiển thị giá trị của cột giới tính lên datagridview

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2012
  Bài viết
  42

  Mặc định làm sao để hiển thị giá trị của cột giới tính lên datagridview

  Có cách nào để giải quyết cột giới tính đưa lên datagridview ko mọi người,
  gioi tinh mình sử dụng kiểu bit, nhưng khi đưa lên nó lại hiện thi true và false, có cách nào để chuyển nó thành Nam và Nữ ko mọi người
  và ngaysinh kiểu datetime mình sử dụng datetimepiker và đã ép kiểu
  Code:
  dateTimePicker1.Format = DateTimePickerFormat.Custom;
   dateTimePicker1.CustomFormat = "dd/MM/yyyy";
  nhưng khi lên datagridview nó lại hiển thị thêm cái giờ vào ,có cách nào để loại bỏ giờ đi ko nhỉ
  Cám ơn mọi người

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  505

  - Cái giới tính thì bạn dùng CASE, ví dụ:
  (CASE WHEN gioiTinh='1' THEN 'Nam' ELSE 'Nữ' END) AS gioiTinh
  - Cái datetime thì khi select bạn convert lấy mỗi ngày thôi. Ví dụ:
  convert(datetime, ngaySinh, 103) as ngaySinh

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2012
  Bài viết
  42

  Visual C# Code:
  1. private void btnthemdg_Click(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             if(this.txtmadg.Text.Length==0||this.txttendg.Text.Length==0||this.txtsothe.Text.Length==0||this.txtdiachi.Text.Length==0)
  4.             {
  5.                 MessageBox.Show("Vui lòng điền đầy đủ thông tin", "Lỗi");
  6.             }
  7.             else
  8.                 {
  9.             string sql="Insert into Docgia values('"+txtmadg.Text+"','"+txttendg.Text+"','"+txtsothe.Text+"','"+dtpngaysinh.Value+"','"+cobphai.SelectedItem+"','"+txtdiachi.Text+"')";
  10.            try
  11.            {
  12.                db.ExcuteNonQuery(sql);
  13.            }
  14.            catch (System.Exception ex)
  15.            {
  16.                MessageBox.Show("Đọc giả này đã trùng", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
  17.            }
  18.            
  19.             string sql1 = "select*From docgia";
  20.             dataDocGia.DataSource = db.Taobang(sql1);
  21.                 }
  22.         }
  Đây là code của mình
  cái giới tính mình sử dụng combobox để nhập vào
  nhưng nó chỉ cho phép add 2 giá trị là True và False thì cột giới tính mới hiển thị đc
  Code:
  cobphai.Items.Add("True");
  cobphai.Items.Add("False");
  cobphai.SelectedItem = "True";
  ko thể sử dụng
  Code:
  cobphai.Items.Add("Nam");
  cobphai.Items.Add("Nữ");
  cobphai.SelectedItem = "Nam";
  có cách nào để giải quyết việc này ko? hay có thể sử dụng radiobutton thay cho combobox

  Cái datetime thì khi select bạn convert lấy mỗi ngày thôi. Ví dụ:
  Trích dẫn:
  convert(datetime, ngaySinh, 103) as ngaySinh
  cái này thì viết code chỗ nào hả anh

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  505

  cà 2 đều viết trong câu lệnh lấy dữ liệu đổ vào gridview ấy chứ :(
  Ví dụ lệnh của bạn hiện tại đang là:

  select gioiTinh,ngaySinh from tblAbc
  thì giờ bạn đổi thành
  select (CASE WHEN gioiTinh='1' THEN 'Nam' ELSE 'Nữ' END) AS gioiTinh,convert(datetime, ngaySinh, 103) as ngaySinh from tblAbc

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2012
  Bài viết
  42

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi luxubu Xem bài viết
  cà 2 đều viết trong câu lệnh lấy dữ liệu đổ vào gridview ấy chứ :(
  Ví dụ lệnh của bạn hiện tại đang là:  thì giờ bạn đổi thành
  anh ơi như vậy thì nó hiển thị đc lên Datagridview thôi(nó đã đc chuyển đổi khi nhập hợp lệ) ,còn cái Phái(Giới tính) em sử dụng combobox nếu add Nam, Nữ thì nó báo lỗi,(vì phái kiểu bit nên chỉ nhận 2 giá trị True và False thôi nó ko cho add Nam, Nữ)
  chẳng nhẽ cái Phái lại để 2 giá trị bạn là True hay False ak :((

 6. #6
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  505

  Mặc định làm sao để hiển thị giá trị của cột giới tính lên datagridview

  ko hiểu bạn muốn gì nữa luôn
  Đây là lấy dữ liệu ra đổ lên gridview theo yêu cầu của bạn, tự nhiên bạn lôi việc add dữ liệu vào làm chi ?

 7. #7
  Ngày gia nhập
  01 2012
  Bài viết
  42

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi luxubu Xem bài viết
  ko hiểu bạn muốn gì nữa luôn
  Đây là lấy dữ liệu ra đổ lên gridview theo yêu cầu của bạn, tự nhiên bạn lôi việc add dữ liệu vào làm chi ?
  Tức là thế này
  em đang làm 1 cái form đọc giả trong đó có các button thêm, sửa xóa các đọc giả
  đọc giả thì có các trường: mã dg, tên dg, số thẻ, ngày sinh,giới tính, phái, địa chỉ
  có 1 số textbox
  ngày sinh e sử dụng datetimepicker
  phái e sử dụng combobox(cho 2 giá trị Nam, và Nữ)
  Bây giờ em viết code cho nút Thêm
  Visual C# Code:
  1.  private void btnthemdg_Click(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             if(this.txtmadg.Text.Length==0||this.txttendg.Text.Length==0||this.txtsothe.Text.Length==0||this.txtdiachi.Text.Length==0)
  4.             {
  5.                 MessageBox.Show("Vui lòng điền đầy đủ thông tin", "Lỗi");
  6.             }
  7.             else
  8.                 {
  9.             string sql="Insert into Docgia values('"+txtmadg.Text+"','"+txttendg.Text+"','"+txtsothe.Text+"','"+dtpngaysinh.Value+"','"+cobphai.SelectedItem+"','"+txtdiachi.Text+"')";
  10.            try
  11.            {
  12.                db.ExcuteNonQuery(sql);
  13.            }
  14.            catch (System.Exception ex)
  15.            {
  16.                MessageBox.Show("Đọc giả này đã trùng", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
  17.            }
  18.  
  19.            string sql1 = "select madg,tendg,sothe,convert(datetime, ngaySinh, 103) as ngaySinh,(CASE WHEN phai='1' THEN 'Nam' ELSE 'Nu' END) AS phai,diachi From docgia";
  20.            dataDocGia.DataSource = db.Taobang(sql1);
  21.                 }
  22.  
  23.         }

  lỗi thế này đây

  cái Phái(Giới tính) em sử dụng combobox nếu add Nam, Nữ thì nó báo lỗi,(vì phái kiểu bit nên chỉ nhận 2 giá trị True và False thôi nó ko cho add Nam, Nữ)
  chẳng nhẽ cái Phái lại để 2 giá trị bạn là True hay False ak :((

 8. #8
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  505

  vậy rốt cuộc bạn đang hỏi "làm sao để hiển thị giá trị của cột giới tính lên datagridview" hay là hỏi "làm sao để thêm cột giới tính vào database" vậy ?
  Chả lẽ mình viết khó hiểu đến thế sao ?
  Bạn hỏi là :
  gioi tinh mình sử dụng kiểu bit, nhưng khi đưa lên nó lại hiện thi true và false, có cách nào để chuyển nó thành Nam và Nữ ko mọi người
  mình hướng dẫn bạn dùng CASE trong câu lệnh truy vấn như bên dưới:
  (CASE WHEN gioiTinh='1' THEN 'Nam' ELSE 'Nữ' END) AS gioiTinh
  bạn hỏi
  và ngaysinh kiểu datetime mình sử dụng datetimepiker và đã ép kiểu, nhưng khi lên datagridview nó lại hiển thị thêm cái giờ vào ,có cách nào để loại bỏ giờ đi ko nhỉ
  mình hướng dẫn bạn convert lấy ngày như yêu cầu:

  convert(datetime, ngaySinh, 103) as ngaySinh
  đơn giản như vậy mà tự nhiên bạn lại lôi việc thêm dữ liệu vào làm gì :(

 9. #9
  Ngày gia nhập
  01 2012
  Bài viết
  42

  có thể em hỏi ko đúng ý, nhưng ý của em là như vây đó :(

 10. #10
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  505

  bạn paste đoạn code lấy dữ liệu lên datagridview ra đây cho nhanh

Các đề tài tương tự

 1. Load Ảnh từ DataGridview lên pictureBox khi kích vào DataGridView
  Gửi bởi binhminhdem trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 27-02-2013, 10:28 AM
 2. Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 07-06-2012, 02:29 AM
 3. Tải ảnh lên datagridview như thế nào?
  Gửi bởi laogia123 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-10-2011, 12:06 AM
 4. Tính Tiền tổng trong tháng và đưa lên Datagridview?
  Gửi bởi atulakokon0777 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 28-05-2011, 03:26 PM
 5. đem dữ liệu từ datagridview lên các textbox
  Gửi bởi nh0cbilly trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 08-12-2010, 09:52 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn