Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Radio button ???

  1. #1
    Ngày gia nhập
    11 2007
    Bài viết
    22

    Mặc định Radio button ???

    Cho mình hỏi làm thế nào để cho 1 nút Radio mặc định là được ấn. Mình đã thử hàm CheckDlgButton(hDlg,ID,State) nhưng dùng thằng này thì nút đó không thể thay đổi giá trị được nữa. Mong các bạn giúp đỡ

  2. #2
    Ngày gia nhập
    10 2007
    Nơi ở
    /root
    Bài viết
    318

    Visual C++ Code:
    1. BOOL CheckRadioButton(
    2.   HWND hDlg,          // handle to dialog box
    3.   int nIDFirstButton, // identifier of first button in group
    4.   int nIDLastButton,  // identifier of last button in group
    5.   int nIDCheckButton  // identifier of button to select
    6. );

  3. #3
    Ngày gia nhập
    11 2007
    Bài viết
    22

    Mình dùng hàm trên thi cái nIDCheckButton ko thay đổi đc. Ấn vào mấy nút khác trong nhóm cũng ko được ??

  4. #4
    Ngày gia nhập
    10 2007
    Nơi ở
    /root
    Bài viết
    318

    Vậy cậu send 1 message cho nó :
    An application sends a BM_SETCHECK message to set the check state of a radio button or check box.

    To send this message, call the SendMessage function with the following parameters.

    Visual C++ Code:
    1. SendMessage(
    2.   (HWND) hWnd,              // handle to destination window
    3.   BM_SETCHECK,              // message to send
    4.   (WPARAM) wParam,          // check state
    5.   (LPARAM) lParam          // not used; must be zero
    6. );
    Parameters
    wParam
    Specifies the check state. This parameter can be one of the following values. Value Meaning
    BST_CHECKED Sets the button state to checked.
    BST_INDETERMINATE Sets the button state to grayed, indicating an indeterminate state. Use this value only if the button has the BS_3STATE or BS_AUTO3STATE style.
    BST_UNCHECKED Sets the button state to cleared.


    lParam
    This parameter is not used.
    Return Values
    This message always returns zero.

    Remarks
    The BM_SETCHECK message has no effect on push buttons.

    Requirements
    Windows NT/2000 or later: Requires Windows NT 3.1 or later.
    Windows 95/98/Me: Requires Windows 95 or later.
    Header: Declared in Winuser.h; include Windows.h.

  5. #5
    Ngày gia nhập
    11 2007
    Bài viết
    22

    Dùng SendMessage thì làm sao biết là mình check vào nút nào hả bạn ?

  6. #6
    Ngày gia nhập
    10 2007
    Nơi ở
    /root
    Bài viết
    318

    Mặc định Radio button ???

    Tham số (HWND) hWnd, // handle to destination window chứ còn gì ? Bạn hỏi kiểu gì lạ vậy ?

Các đề tài tương tự

  1. Vấn đề thao tác với Radio Button list
    Gửi bởi theends trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 12-06-2012, 11:00 PM
  2. Làm sao ấn radio button xổ ra treeview?
    Gửi bởi kebanlenz trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 19-07-2010, 10:35 PM
  3. Lấy Radio Button bị check
    Gửi bởi egr trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 23-09-2009, 06:31 PM
  4. Cho hỏi cách dùng Radio Button và Checker Button
    Gửi bởi iamme22021990 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 10-07-2009, 05:39 PM
  5. Đổi màu chữ trong radio button
    Gửi bởi mouseover trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 19-06-2009, 03:15 PM

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không thể gửi đề tài mới
  • Bạn không thể gửi bài trả lời
  • Bạn không thể gửi các đính kèm
  • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn