Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: Không dùng mảng, tối giản biến.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  2

  Mặc định Không dùng mảng, tối giản biến.

  mình có bài tập như thế này:
  1.Nhập điểm của 5 sinh vien với 3 môn bất kỳ. Tính toán điểm tổng kết và học lực.
  2. Đưa ra danh sách 5 học sinh đó kèm theo điểm TK và học lực.
  3. Xếp lại thự tự theo điểm TK.
  Dưới đây là code, mình vẫn đang làm dở...
  PHP Code:
      class Program
      
  {
          static 
  void Main(string[] args)
          {
              
  //Nhap diem 3 mon Toan,Ly,Hoa cua 5 hoc sinh.Tinh diem TK,xep loai.
              //Dua ra danh sach 5 hoc sinh (kem theo diem TK, xep loai).
              //Xep thu tu.
              
  string nhaphl nullhs null;
              
  float toanlyhoadtk;
              
  int dem 0f;
              do
              {
                  
  dem++;
                  
  Console.WriteLine("\n");
                  
  Console.WriteLine("Nhap diem cua hoc sinh thu {0}:"dem);
                  
  //
                  
  Console.Write("Diem mon Toan: ");
                  
  nhap Console.ReadLine();
                  
  toan Convert.ToSingle(nhap);
                  
  //
                  
  Console.Write("Diem mon Ly: ");
                  
  nhap Console.ReadLine();
                  
  ly Convert.ToSingle(nhap);
                  
  //
                  
  Console.Write("Diem mon Hoa: ");
                  
  nhap Console.ReadLine();
                  
  hoa Convert.ToSingle(nhap);
                  
  //
                  
  if (dem == 1)
                  {
                      
  1;
                      
  hs="Hoc sinh 1";
                      
  dtk = (toan ly hoa) / 3;
                      
  Console.WriteLine("-> Diem Tong Ket: {0}"dtk);
                      if (
  dtk 5)
                      {
                          
  hl "Yeu";
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else if (
  dtk 6.5)
                      {
                          
  hl "Trung Binh";
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else if (
  dtk 8)
                      {
                          
  hl "Kha";
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else if (
  dtk <= 10)
                      {
                          
  hl "Gioi";
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else 
  Console.WriteLine("-> ERROR !");
                  }
                  else if (
  dem == 2)
                  {
                      
  2;
                      
  hs "Hoc sinh 2";
                      
  dtk = (toan ly hoa) / 3;
                      
  Console.WriteLine("-> Diem Tong Ket: {0}"dtk);
                      if (
  dtk 5)
                      {
                          
  hl "Yeu";
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else if (
  dtk 6.5)
                      {
                          
  hl "Trung Binh";
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else if (
  dtk 8)
                      {
                          
  hl "Kha";
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else if (
  dtk <= 10)
                      {
                          
  hl "Gioi";
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else 
  Console.WriteLine("-> ERROR !");
                  }
                  else if (
  dem == 3)
                  {
                      
  3;
                      
  hs "Hoc sinh 2";
                      
  dtk = (toan ly hoa) / 3;
                      
  Console.WriteLine("-> Diem Tong Ket: {0}"dtk);
                      if (
  dtk 5)
                      {
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else if (
  dtk 6.5)
                      {
                          
  hl "Trung Binh";
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else if (
  dtk 8)
                      {
                          
  hl "Kha";
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else if (
  dtk <= 10)
                      {
                          
  hl "Gioi";
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else 
  Console.WriteLine("-> ERROR !");
                  }
                  else if (
  dem == 4)
                  {
                      
  4;
                      
  hs "Hoc sinh 4";
                      
  dtk = (toan ly hoa) / 3;
                      
  Console.WriteLine("-> Diem Tong Ket: {0}"dtk);
                      if (
  dtk 5)
                      {
                          
  hl "Yeu";
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else if (
  dtk 6.5)
                      {
                          
  hl "Trung Binh";
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else if (
  dtk 8)
                      {
                          
  hl "Kha";
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else if (
  dtk <= 10)
                      {
                          
  hl "Gioi";
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else 
  Console.WriteLine("-> ERROR !");
                  }
                  else
                  {
                      
  5;
                      
  hs "Hoc sinh 5";
                      
  dtk = (toan ly hoa) / 3;
                      
  Console.WriteLine("-> Diem Tong Ket: {0}"dtk);
                      if (
  dtk 5)
                      {
                          
  hl "Yeu";
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else if (
  dtk 6.5)
                      {
                          
  hl "Trung Binh";
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else if (
  dtk 8)
                      {
                          
  hl "Kha";
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else if (
  dtk <= 10)
                      {
                          
  hl "Gioi";
                          
  Console.WriteLine("-> Hoc luc: {0}"hl);
                      }
                      else 
  Console.WriteLine("-> ERROR !");
                  }
                  
  //

              
  } while (dem 5);
              
  Console.WriteLine("\n");
              
  Console.WriteLine("DANH SACH HOC SINH");
             
  // Console.WriteLine(" {0} \t Diem TK: {1} \t Hoc luc: {2}", hs, dtk, hl);
              
  Console.ReadLine();
          }
      } 
  Mình đang cố gắng tối giản hết mức biến có thể. Cũng vì thế mà phần đưa ra danh sách của 5 học sinh kèm theo điểm TK, học lực trở nên khó khăn vì mình cùng sử dụng 3 biến (hs,dtk,hl) cho 5 học sinh. Tức là chỉ sử dụng 1 câu lệnh
  Console.WriteLine(" {0} \t Diem TK: {1} \t Hoc luc: {2}", hs, dtk, hl);
  để đưa ra danh sách của 5 học sinh với mối giá trị của biến hs,dtk,hl của 5 học sinh đó là khác nhau.
  Mình nghĩ mãi mà không giải quyết được vấn đề này.
  Chú ý: là không sử dụng mạng hay bất cứ gì đại loại như mảng.
  THANK.
  Ở nhà nói nọ nói kia. Lên mạng mà nói Google biết liền...

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  361

  Không dùng mảng thì dùng list để nhớ biến các học sinh , không lưu lại thông tin thì sort kiểu gì
  Blog tổng quan kiến thức về viễn thông : http://tongquanvienthong.blogspot.com/

  mSPDict từ điển android hỗ trợ liên kết tra trên các trình đọc sách điện tử và tra sách giấy thông qua camera
  http://www.tinhte.vn/threads/691731/

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  2

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tienlbhoc Xem bài viết
  Không dùng mảng thì dùng list để nhớ biến các học sinh , không lưu lại thông tin thì sort kiểu gì
  Nói rõ hơn đi bạn.
  Thì bài mình đang làm dở mà,mình vẫn chưa định hướng được hết.
  Ở nhà nói nọ nói kia. Lên mạng mà nói Google biết liền...

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Theo mình thì với bài này của bạn dùng ít nhất là 3 biến mới giải quyết được vì còn sắp xếp nữa.

  để cho dễ code mình tạo ra 1 class CHocSinh chẳng hạn.

  sau đó khai báo 3 biến thuộc class này. rồi thao tác tương tự như bài trên của bạn.

  đang bận. chưa code để test được. hihi

  chúc bạn thành công.

  ps: với cái code mà nhiều if ... else ... if thì bạn nên dùng switch(....) {case .....} thì sẽ dể đọc và code hơn đó.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Đầu tiên nếu ko cho dùng mảng mà chỉ với 5 học sinh bạn nên nghĩ về class và 5 đối tượng. Sau đó từ từ tinh giản lại cho tối ưu. Mà tui cũng chẳng hiểu ai cho bạn cái đề này vớ vẩn thật. Có cuốc ko dùng lại đi dùng tay để xới đất. Ko phải biết nhiều kỹ thuật lập trình, nhiều thuật toán là giỏi đâu. Thời đại bây giờ biết nhiều công nghệ, sử dụng được nhiều framework mới là ngon. Đầu óc để nghĩ mấy thứ khác chứ ko phải nghĩ đến chuyện 1+1=2.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  128

  Mặc định Không dùng mảng, tối giản biến.

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi huynguyen Xem bài viết
  Đầu tiên nếu ko cho dùng mảng mà chỉ với 5 học sinh bạn nên nghĩ về class và 5 đối tượng. Sau đó từ từ tinh giản lại cho tối ưu. Mà tui cũng chẳng hiểu ai cho bạn cái đề này vớ vẩn thật. Có cuốc ko dùng lại đi dùng tay để xới đất. Ko phải biết nhiều kỹ thuật lập trình, nhiều thuật toán là giỏi đâu. Thời đại bây giờ biết nhiều công nghệ, sử dụng được nhiều framework mới là ngon. Đầu óc để nghĩ mấy thứ khác chứ ko phải nghĩ đến chuyện 1+1=2.
  Chí lý, chí lý!
  Mấy bác này học hàn lâm quá! Người ta lợi dụng những công nghệ mới nhất để làm ra 1 phần mềm trong 1 thời gian sớm nhất có thể để tiết kiệm chi phí và bàn giao đúng thời hạn. Ngồi đó mơ màng về 1 độ tối ưu không thực tế

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  2

  Mấy bạn nói không sai, nhưng yêu cầu là vậy. Gắng thôi. Đây là bài test đó, 60', viết trên giấy. Mình làm k nổi, chán.
  Ở nhà nói nọ nói kia. Lên mạng mà nói Google biết liền...

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi vuxuanhong Xem bài viết
  Mấy bạn nói không sai, nhưng yêu cầu là vậy. Gắng thôi. Đây là bài test đó, 60', viết trên giấy. Mình làm k nổi, chán.
  ặc ặc. Vạn sự khởi đầu nan. Gian nan bắt đầu nản .

  mấy bài này không dùng mảng mới khó chơi à, nhưng cái gì khó thì thường hay .

 9. #9
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Nói rồi mà, dùng 5 đối tượng rồi tối giản dần. Gợi ý tới vậy mà còn làm ko được thì bó tay đại ca.

Các đề tài tương tự

 1. Tại sao dùng const trong trường hợp dùng biến tham chiếu
  Gửi bởi dinhdoong trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 04-02-2012, 10:45 PM
 2. Graphic Cách tùy biến giao diện Winform tùy thuộc vào nhóm người dùng
  Gửi bởi dailuong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 19-12-2011, 08:43 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-11-2011, 03:38 PM
 4. dùng GA giả quyết bài toán tối ưu hàm 1 biến như thế nào..
  Gửi bởi princehai trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-10-2011, 04:45 PM
 5. Giải phóng bộ nhớ của các biến không dùng tới nữa
  Gửi bởi nttt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 17-06-2007, 12:52 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn