Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: [Solved] Hỏi về con trỏ

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Bài viết
  21

  Mặc định [Solved] Hỏi về con trỏ

  Các bạn cho mình hỏi làm thế nào để dùng con trỏ nhập mảng và in mảng như sau:
  a[0][0]=2
  a[0][1]=1
  .....
  a[m][n]=5 //các số trên là tùy
  in ra:
  2 1 ....6
  .......
  .........5
  tức là in dưới dạng ma trận

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  5

  Con trỏ với mảng 2 chiều thì bạn nên làm thế này.
  Trước hết bạn nên tạo 1 biến con trỏ
  vd:
  int *pa,a[2][3]; //Tạo biến con trỏ pa
  Đoạn code này con trỏ để đưa dữ liệu vào mảng 2 chiều.
  pa=(int *)a;
  for(int i=0 ;i<n; i++)
  scanf("%d",pa+i);

  Bạn nên đọc thêm sách để hiểu hơn về con trỏ.
  Chúc bạn học tốt

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Bài viết
  21

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi daithienvuong99 Xem bài viết
  Con trỏ với mảng 2 chiều thì bạn nên làm thế này.
  Trước hết bạn nên tạo 1 biến con trỏ
  vd:
  int *pa,a[2][3]; //Tạo biến con trỏ pa
  Đoạn code này con trỏ để đưa dữ liệu vào mảng 2 chiều.
  pa=(int *)a;
  for(int i=0 ;i<n; i++)
  scanf("%d",pa+i);

  Bạn nên đọc thêm sách để hiểu hơn về con trỏ.
  Chúc bạn học tốt
  Mình không hiểu ý bạn
  n ở đây là cái gì? số dòng hay số cột?hay là m*n?
  mình muốn cấp phát động cho mảng chứ không phải cho nó cố định là 2*3 như thế
  và như thế kia thì sao nhập và in ra được dưới dạng ma trận?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  C Code:
  1. for(i=0;i<Hang;++i)
  2. {
  3.  for(j=0;j<Cot;++j)
  4.   printf("%3d",a[i][j]);
  5.  printf("\n");
  6. }

  C Code:
  1. //in
  2. for(i=0;i<Hang;++i)
  3.  for(j=0;j<Cot;++j)
  4.   {
  5.     printf("\nNhap gia tri cho ptu thu %d",i*Hang+j);
  6.     scanf("%d",&p[i*Hang+j]);
  7.   }
  8. //out
  9. for(i=0;i<Hang;++i)
  10. {
  11.  for(j=0;j<Cot;++j)
  12.   printf("%3d",p[i*Hang+j])
  13.  printf("\n");
  14. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi 6220119 : 17-09-2008 lúc 08:02 AM.
  code ra gió bão

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Coi ví dụ này
  C Code:
  1. #include <cstdio>
  2. #include <cstdlib>
  3.  
  4. const int ROW = 2;
  5. const int COL = 3;
  6.  
  7. int** getDynamicTwoDimensionalArray( int row, int col )
  8. {
  9.     int** ary2d = ( int** )malloc( row * sizeof( int* ) );
  10.     int   o;
  11.  
  12.     for( o = 0; o < row; ++o )
  13.     {
  14.         ary2d[ o ] = ( int* )malloc( col * sizeof( int ) );
  15.     }
  16.  
  17.     return ary2d;
  18. }
  19.  
  20. void printArray( int** ary2d, int row, int col )
  21. {
  22.     int i, j;
  23.     for( i = 0; i < row; ++i )
  24.     {
  25.         for( j = 0; j < col; ++j )
  26.         {
  27.             printf( "%d -", ary2d[ i ][ j ] );
  28.         }
  29.         printf( "\n" );
  30.     }
  31. }
  32.  
  33. void assignValue( int** ary2d, int row, int col )
  34. {
  35.     int i, j;
  36.     for( i = 0; i < row; ++i )
  37.     {
  38.         for( j = 0; j < col; ++j )
  39.         {
  40.             ary2d[ i ][ j ] = 9;
  41.         }
  42.     }
  43. }
  44.  
  45. void deallocateMemory( int** ary2d, int row )
  46. {
  47.     int o;
  48.     for( o = 0; o < row; ++o )
  49.     {
  50.         free( ary2d[ o ] );
  51.     }
  52.  
  53.     free( ary2d );
  54. }
  55.  
  56. int main()
  57. {
  58.     int** my_2d_array = getDynamicTwoDimensionalArray( 3, 4 );
  59.  
  60.     assignValue( my_2d_array, 3, 4 );
  61.  
  62.     printArray( my_2d_array, 3, 4 );
  63.  
  64.     deallocateMemory( my_2d_array, 3 );
  65.  
  66.     return 0;
  67. }

  Nhập vào thì thay trong hàm assignValue()
  C Code:
  1. void assignValue( int** ary2d, int row, int col )
  2. {
  3.     int i, j;
  4.     for( i = 0; i < row; ++i )
  5.     {
  6.         for( j = 0; j < col; ++j )
  7.         {
  8.             printf( "[ %d ] [ %d ] \n", i, j );
  9.             scanf( "%d", &( *( ( *( ary2d + i ) ) + j ) ) );
  10.         }
  11.     }
  12. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 17-09-2008 lúc 08:11 AM.

Các đề tài tương tự

 1. [Solved]xem hộ mình với ( sao không lặp lại nhỉ)
  Gửi bởi minhphuong90 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 09-11-2008, 06:05 PM
 2. [ Solved ]Xây dựng lớp ĐỒTHI
  Gửi bởi bluesky_123078 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-11-2008, 09:34 AM
 3. [ Solved ]Cấp phát động
  Gửi bởi demontaihack trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 07-09-2008, 08:23 PM
 4. [ Solved ]Cần hướng dẫn về bài tập màng!!
  Gửi bởi itthuyloi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 03-06-2008, 03:00 PM
 5. [ Solved ]Sắp xếp hai dãy số
  Gửi bởi thuchanh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 20-04-2008, 11:47 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn