Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Xin sửa giúp bài struct :quản lý sách thư viện

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2008
  Bài viết
  6

  Post Xin sửa giúp bài struct :quản lý sách thư viện

  1. Viết chương trình quản lý sách trong thư viện, mỗi cuốn sách bao gồm các thông tin sau:
  Mã sách: số nguyên
  Tên sách: chuỗi
  Tác giả: chuỗi
  Số lượng: số nguyên
  Cài đặt các hàm sau:
  • Xem thông tin 1 cuốn sách dựa vào mã sách
  • Tìm cuốn sách có số lượng nhiều nhất và xuất tất cả thông tin liên quan đến cuốn sách này
  • Tính tổng số sách có trong thư viện
  • Sắp xếp các cuốn sách tăng dần theo mã sách
  Nhờ các bạn xem sửa lổi giúp mình code này và chỉ giúp mình câu:Tìm cuốn sách có số lượng nhiều nhất và xuất tất cả thông tin liên quan đến cuốn sách này
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  
  typedef struct sach
  {	int masach;
  	char tensach[20];
  	char tentacgia[20];
  	int soluong;
  }s;
  
  void nhap_1_cuon_sach(sach &x)
  {	printf("nhap vao ma sach:");
  	scanf("%d",&s.masach);
  	printf("\nnhap vao ten sach:");
  	gets(x.s.tensach);
  	printf("\nnhap vao ten tac gia:");
  	gets(x.s.tentacgia);
  	printf("\nnhap vao so luong:");
  	scanf("%d",&s.soluong);
  }
  
  void nhap_nhieu_cuon_sach(sach a[100],int n)
  {
  	for(int i=0;i<n;i++)
  		nhap_1_cuon_sach(a[i]);
  }
  
  void xuat_nhieu_cuon_sach(sach a[100],int n)
  {	for (int i=0;i<n;i++)
  		printf("\n %d %s %s %d",a[i].s.masach,a[i].s.tensach,a[i].s.tentacgia,a[i].s.soluong);
  }	
  
  void tim_kiem_theo_masach(sach a[100],int n)
  {	int i=0;
  	//printf("trong danh sach co %d sach\n,shs);
  	printf("nhap ma sach can tim:");
  	scanf("%d",&s.masach);
  	while(strcmp(s[i].masach,masach)!=0&&i<n)
  		i++;
  	if(i<=0)
  		printf("khong co masach nay\n");
  	else
  	{	printf("masach la:%d",s[i].masach);
  		printf("tensach la:%s",s[i].tensach);
  		printf("tentacgia la: %s",s[i].tentacgia);
  		printf("soluong la:%d",s[i].soluong);
  	}
  }
  
  void main()
  {	clrscr();
  	int n;
  	sach a[100];
  	printf("nhap vao so phan tu sach:");
  	scanf("%d",&n);
  	nhap_nhieu_cuon_sach(a,n);
  	xuat_nhieu_cuon_sach(a,n);
  	tim_kiem_theo_masach(a,n);
  	getch();
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  Mình sửa lại các lỗi cơ bản trong bài của bạn rồi, cách trình bày thì bạn tự sửa lại cho phù hợp "thẩm mỹ" của bạn nhé.
  Còn câu bạn hỏi thì bạn làm giống như tìm số lớn nhất trong N số cho trước. Good luck

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  #include<conio.h>
  
  typedef struct sach
  {	int masach;
  	char tensach[20];
  	char tentacgia[20];
  	int soluong;
  }s;
  
  void nhap_1_cuon_sach(sach *x)
  {	printf("nhap vao ma sach:");
  	scanf("%d",&x->masach);fflush(stdin);
  	printf("\nnhap vao ten sach:");
  	gets(x->tensach);
  	printf("\nnhap vao ten tac gia:");
  	gets(x->tentacgia);
  	printf("\nnhap vao so luong:");
  	scanf("%d",&x->soluong);fflush(stdin);
  }
  
  void nhap_nhieu_cuon_sach(sach a[],int n)
  {
  	for(int i=0;i<n;i++)
  		nhap_1_cuon_sach(&a[i]);
  }
  
  void xuat_nhieu_cuon_sach(sach a[],int n)
  {	for (int i=0;i<n;i++)
  		printf("\n %d %s %s %d",a[i].masach,a[i].tensach,a[i].tentacgia,a[i].soluong);
  }
  
  void tim_kiem_theo_masach(sach a[],int n)
  {
  	int i;
  	int temp;
  	//printf("trong danh sach co %d sach\n,shs);
  	printf("nhap ma sach can tim:");
  	scanf("%d",&temp);fflush(stdin);
  
  	for(i=0;i<n;++i)
  	{
  		if(a[i].masach==temp)break;
  	}
  
  	if(i==n)
  		printf("khong co masach nay\n");
  	else
  	{	printf("masach la:%d",a[i].masach);
  		printf("tensach la:%s",a[i].tensach);
  		printf("tentacgia la: %s",a[i].tentacgia);
  		printf("soluong la:%d",a[i].soluong);
  	}
  }
  
  void main()
  {	clrscr();
  	int n;
  	sach a[100];
  	printf("nhap vao so phan tu sach:");
  	scanf("%d",&n);
  	nhap_nhieu_cuon_sach(a,n);
  	//xuat_nhieu_cuon_sach(a,n);
  	tim_kiem_theo_masach(a,n);
  	getch();
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi 6220119 : 20-09-2008 lúc 02:40 PM.
  code ra gió bão

Các đề tài tương tự

 1. Cần giúp đỡ add Slideshow viết bằng Jquery vào MVC 4 !!!
  Gửi bởi steven2211 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 21-07-2013, 03:16 PM
 2. Roadshow – Hình thức quảng cáo hiệu quả.
  Gửi bởi thoa.etv trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-10-2012, 10:58 AM
 3. viết chương trình quản lý khách sạn sử dụng kế thừa và đa xạ
  Gửi bởi andythieu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 25-01-2011, 10:51 AM
 4. [ Solved ] Xin sửa giúp bài :quản lý sách thư viện
  Gửi bởi mynameisrat trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 21-09-2008, 10:56 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn