Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: [ Solved ]Lãi xuất tiết kiệm

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  0

  Mặc định [ Solved ]Lãi xuất tiết kiệm

  Bài 2. Một người gửi tiết kiệm a đồng với lãi suất s% một tháng (tính lãi hàng tháng). Việt một chương trình tính và in ra màn hình hai cột song song, cột thứ nhất là số tháng đã gửi, cột thứ hai tổng số tiền (cả vốn và lãi) ứng với số tháng ở cột thứ nhất cho một khoảng thời gian từ 1 đến t tháng, với a, s, t được nhập từ bàn phím

  mình mới học c++.bài này mình làm nhiều lần trên máy rồi mà vẫn ko ra.mong mọi người gợi ý cho.ai
  ai nói cho mình.setw() dùng thế nào với.bài trên làm thế nào để tính tổng số tiền sau mõi tháng vậy?
  mong mọi người giúp đỡ!


  Chú ý đặt tiêu đề rõ ràng nhé cậu !
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 21-09-2008 lúc 01:28 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  PHP Code:
  #include "iostream"
  class accounting
  {
  private:
      
  int tienbandau;
      
  int lai;
      
  int sothang;
  public:
      
  void nhap();
      
  void tinh();
  };
  void accounting::nhap()
  {
      
  std::cout<<"NHAP TIEN BAN DAU:";
      
  std::cin>>this->tienbandau;
      
  std::cout<<"NHAP LAI HANG THANG:";
      
  std::cin>>this->lai;
      
  std::cout<<"NHAP SO THANG:";
      
  std::cin>>this->sothang;
  }
  void accounting::tinh()
  {
      
  std::cout<<"\nTHANG       TIEN";
      for(
  int i=1;i<=this->sothang;++i)
      {
          
  std::cout<<"\n"<<i;
          
  std::cout<<"           "<<tienbandau*lai+tienbandau;
      }
  }
  int main()
  {
      
  accounting A;
      
  A.nhap();
      
  A.tinh();
      return 
  0;


 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  0

  cảm ơn bạn.mình sẽ chú ý.bạn xem lại cho mìng được không?mình chạy thử nhưng kết quả không thỏa mãn

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi the_eye Xem bài viết
  cảm ơn bạn.mình sẽ chú ý.bạn xem lại cho mìng được không?mình chạy thử nhưng kết quả không thỏa mãn
  Ko bít mình có nhớ lộn ko chứ hình như mình đã giải cả 2 bài này cho bạn rùi mà.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  0

  bạn làm cho mình rồi.nhưng mình chưa hiểu những lệnh đấy.một số ký tự mình chưa nhìn thấy bao giờ.mình mới học mà.hôm nay đi mua sách bài tập c++ về xem nhưng không có.bạn chỉ rõ cho mình làm thế nào để chia thành 2 cột song song được không?lệnh setw() là gì?cảm ơn nhiều

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  0

  Mặc định [ Solved ]Lãi xuất tiết kiệm

  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. #include<math.h>
  3. #include<stdio.h>
  4. void main()
  5. {   int t;
  6.     float a,s;
  7.     cout<<"so tien gui la a=";cin>>a;
  8.     cout<<"lai suat 1 thang la s=";cin>>s;
  9.     cout<<"so thang gui la t=";cin>>t;
  10.     cout<<"thang"<<"          "<<"tong tien"<<"\n";
  11.     for (int i=1;i<=t;i++)
  12.  {
  13.     a=a+(a*s/100);
  14.     cout<<"  "<<i<<"            "<<a<<"\n";
  15.  }
  16. }
  Chú ý bỏ code vào thẻ code
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 26-09-2008 lúc 07:44 AM.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  0

  các bác xem giúp em bài trên với!

 8. #8
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Code trên của bạn, mình chỉ trình bày lại cho đẹp hơn thôi
  C++ Code:
  1. #include <iostream.h>
  2. #include <iomanip.h>
  3.  
  4. int main()
  5. {
  6.     int t;
  7.     float a,s;
  8.  
  9.     cout << " - So tien gui la a = ";
  10.     cin >> a;
  11.  
  12.     cout << " - Lai suat 1 thang la s = ";
  13.     cin >> s;
  14.  
  15.     cout << " - So thang gui la t = ";
  16.     cin >> t;
  17.  
  18.     cout << "\nThang Thu" << "   " << "Lai Xuat" << "   " << "Tong Tien" << "\n\n";
  19.     for (int i=1;i<=t;i++)
  20.     {
  21.         cout << setw(9) << i << "   ";
  22.         cout << setw(8) << (a*s/100) << "   ";
  23.         a=a+(a*s/100);
  24.         cout << setw(9) << a << "\n";
  25.     }
  26. }

  setw(n) trong thư viện iomanip.h quy định độ rộng cho giá trị kiểu int,float,... khi xuất ra màn hình.

  Have fun!

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  C++ Code:
  1. a=a+(a*s/100);
  Hoặc dùng a += ( a * s / 100 );

  - a là gì, s là gì, t là gì ?
  - Đặt tên cho rõ ràng là 1 thói quen tốt, cậu tập cho quen đi.
  - Trong C++ dùng #include <iostream>, dùng int main() return 0, dẹp cái kiểu .h đi :
  C++ Code:
  1. #include <iostream>  // for cout, cin
  2. #include <iomanip>   // for setw()
  3.  
  4. using std::cout;   // 's iostream
  5. using std::endl;   // 's iostream
  6. using std::cin;    // 's iostream
  7. using std::setw;   // 's iomanip
  8. using std::left;   // 's iomanip
  9. using std::right;  // 's iomanip
  10.  
  11. int main()
  12. {
  13.     int   thang;
  14.     float tien_gui,
  15.           lai_xuat;
  16.    
  17.     cout << "\n So tien gui la a    = ";
  18.     cin >> tien_gui;
  19.    
  20.     cout << "\n Lai suat 1 thang la = ";
  21.     cin >> lai_xuat;
  22.    
  23.     cout << "\n So thang gui la     = ";
  24.     cin >> thang;
  25.    
  26.     cout << endl << endl;
  27.     cout << left;
  28.  
  29.     for( int mot_thang = 1; mot_thang <= thang; mot_thang++ )
  30.     {
  31.         tien_gui += ( ( tien_gui * lai_xuat )/100 );
  32.        
  33.         cout << setw( 11 )      << " Thang thu "
  34.              << setw( 2 )       << mot_thang  
  35.              << " tien loi la " << tien_gui << "\n";
  36.     }
  37.  
  38.     cout << "\n\n Voi tong so thang " << thang
  39.          << setw( 5 )
  40.          << ", vay tong tien la : " << tien_gui << "\n";
  41.  
  42.     return 0;
  43.  }
  Còn setw() thì như QuangHoang nói ở trên, và nó sẽ được áp dụng vào ngay sau chuỗi in ra tức là sau cái toán tử << đó. Mặc định sẽ là canh về bên phải. Muốn thay đổi thì dùng cout << left hoặc cout << right. Tất cả mấy thằng này đều trong thư viện #include <iomanip>
  Cậu coi ví dụ này sẽ hiểu :
  C++ Code:
  1. #include <iostream>  // for cout, cin
  2. #include <iomanip>   // for setw()
  3.  
  4. using std::cout;   // 's iostream
  5. using std::endl;   // 's iostream
  6. using std::cin;    // 's iostream
  7. using std::setw;   // 's iomanip
  8. using std::left;   // 's iomanip
  9. using std::right;  // 's iomanip
  10.  
  11. int main()
  12. {
  13.     cout << setw( 5 ) << "-----" << endl;
  14.     cout << setw( 5 ) << "----"  << endl;
  15.     cout << setw( 5 ) << "---"   << endl;
  16.     cout << setw( 5 ) << "--"    << endl;
  17.     cout << setw( 5 ) << "-"     << endl;
  18.  
  19.     return 0;
  20.  }

  Dịch trái :
  C++ Code:
  1. #include <iostream>  // for cout, cin
  2. #include <iomanip>   // for setw()
  3.  
  4. using std::cout;   // 's iostream
  5. using std::endl;   // 's iostream
  6. using std::cin;    // 's iostream
  7. using std::setw;   // 's iomanip
  8. using std::left;   // 's iomanip
  9. using std::right;  // 's iomanip
  10.  
  11. int main()
  12. {
  13.     int _1 = 12345;
  14.     int _2 = 1234;
  15.     int _3 = 123;
  16.     int _4 = 12;
  17.     int _5 = 1;
  18.    
  19.     cout << left;
  20.  
  21.     cout << setw( 5 ) << _1 << endl;
  22.     cout << setw( 5 ) << _2 << endl;
  23.     cout << setw( 5 ) << _3 << endl;
  24.     cout << setw( 5 ) << _4 << endl;
  25.     cout << setw( 5 ) << _5 << endl;
  26.  
  27.     return 0;
  28.  }

Các đề tài tương tự

 1. [Solved]Cho mình hỏi về cách xuất mảng trong c
  Gửi bởi oneloveblue trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 01-12-2008, 03:28 PM
 2. [ Solved ]Cho hỏi về nhập xuất trong đồ họa ?
  Gửi bởi Kakakatt trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 25-11-2008, 11:43 AM
 3. [Solved]Xin giúp em về lỗi của bài toán xuất - sinh
  Gửi bởi hunterxh trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 27-10-2008, 12:03 AM
 4. [ Solved ]Cải tiến InterchangeSort!
  Gửi bởi romanticdevil88 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 21-04-2008, 12:47 PM
 5. [ Solved ]Xuất nhập tập tin!!
  Gửi bởi yentin3 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 12-04-2008, 09:49 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn