Nếu cần TextEditor dạng như word trên winform, thì đơn giản có thể dùng RictTextBox, muốn cho xịn thì hiện tại tôi chỉ thấy các control thương mại. Nếu chỉ yêu cầu chạy được trên máy có cài word và có trình độ thì có thể Interlop lôi luôn thằng Word vào xài (tui chưa làm thử , trước đây chỉ mới thử lôi thằng pdf vào chương trình nhưng bi lỗi về phiên bản tùm lum khi chuyển sang máy khác dùng acrobat reader phiên bản khác).

Nếu cần một thằng theo kiểu Code editor thì ngoài các control thương mại thì tôi thấy có thằng free khá tốt là ICShapeCode.TextEditor, thằng này được SharpDeveloper sử dụng (tui chưa thuần phục được thằng này khi cần dùng cho các ngôn ngữ nó không support sẵn - còn ngôn ngữ nó support sẵn thì tui chưa có nhu cầu dùng nên cũng không biết nó support đến mức nào), các tính năng nổi trội của thằng này là: Systax Highlight, Code foding, Inteligent. Tuy nhiên thằng này khá ít document cho nó.

Ngoài ra nếu bạn thấy bất cứ phần mềm nguồn mở nào có cái text editor bạn thích thì lục lọi trong code của nó, thường cái text editor đó đủ lớn để nó viết viết riêng thành một module.