Anh chị ơi! Cho em hỏi cách mình úp nhiều file vào cùng một thư mục bằng C# là như thế nào?