Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Tổng hợp các bài viết trên BOX Database & Reporting

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Mặc định Tổng hợp các bài viết trên BOX Database & Reporting

  Hôm nay đi học được nghỉ.. về lên 4rum thấy anh em các box khác cũng có. Đua đòi làm cái cho anh em mình tham khảo.

  zkday tổng hợp lại các chủ đề, các câu hỏi cho các bạn tiện tìm kiếm.
  các bạn nhớ tìm kiếm ở đây trước khi post câu hỏi nhé.

  Để cho zui zkday sẽ mô tả giống echip một xíu

  1. Đó hỏi: Thêm, xóa, sửa dữ liệu sử dụng SqlDataAdapter.
   CViet Trả lời: Thêm, xóa, sửa dữ liệu sử dụng SqlDataAdapter

  2. đó hỏi: Ứng dụng ADO.NET trong console.
   Cviet trả lời: Ứng dụng console ADO.NET đầu tiên

  3. Đó hỏi: Làm thế nào để đổ dữ liệu từ DataTable ra DataGridView???
   CViet trả lời 1: Hiện dữ liệu từ database lên Datagridview
   CViet trả lời 2: Cách load dữ liệu từ datagridview (lấy từ SQL) lên combobox?

  4. Đó hỏi: Làm cách nào để truy cập từng DataBinding (như BindingSource) trên Form khi runtime?
   Cviet trả lời: Làm cách nào để truy cập từng DataBinding (như BindingSource) trên Form khi runtime?

  5. Đó hỏi: Làm thế nào để chạy View của SQLserver2000 trong C#???
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=4771

  6. Đó hỏi: Với CSDL SQL Server ta nên xây dựng lớp DAL, BLL riêng hay dùng SQL sever project (Database project) hay là dùng luôn Typed dataset?
   Cviet trả lời:http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=4672

  7. Đó hỏi: làm sao có thể dùng C# để backup CSDL trong SQL thành một file .bak được?
   Cviet trả lời:http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=394

  8. Đó hỏi: Xóa dữ liệu của một table dựa vào ID thì làm thế nào?
   Cviet trả lời:http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=2927

  9. Đó hỏi: cách Cập nhập vào dataset và datasource??
   Cviet trả lời:http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=5359

  10. Đó hỏi: Nhận lại giá trị trả về của 1 câu truy vấn hay của 1 stored procudure???
   Cviet trả lời:http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=5512

  11. Đó hỏi:làm thế nào Để tạo và chạy Crystal Report trong .NET?
   Cviet trả lời:http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=4772

  12. Đó hỏi: Làm thế nào để hiển thị được Unicode trong Mysql.
   Cviet trả lời:http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=1768

  13. Đó hỏi: SetDataSource cho ReportDocument?
   Cviet trả lời:http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=5881

  14. Đó hỏi: chuyển các thông báo lổi của SQL thành thông báo lổi tiếng việt.
   Cviet trả lời:http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=5216

  15. Đó hỏi: Đồng bộ dữ liệu trong SQL2005
   Cviet trả lời:http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=6344

  16. Đó hỏi: Gọi SQL stored procedure từ Microsoft .NET
   Cviet trả lời:http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=6288

  17. Đó hỏi: Mình muốn lưu lại các dấu vết của các người dùng khi log vào hệ thống của mình thì mình làm cách nào ?
   Cviet trả lời:http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=6605

  18. Đó hỏi: Tìm kiếm gần đúng trong SQL .
   Cviet trả lời:http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=7090

  19. Đó hỏi: Nhận Giá Trị Trả Về Của StoredProcedure?
   Cviet trả lời:http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=7097

  20. Đó hỏi: tự động thêm, xoá dòng trong CSDL(SQL2000) ?
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=7716

  21. Đó hỏi: Hiển Thị tất cả các Database trên server?
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=8345

  22. Đó hỏi: Phân quyền cho các loại người dùng.
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=5582

  23. Đó hỏi: Lỗi kết nối cơ sỡ dữ liệu.
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=4606

  24. Đó hỏi: Đọc dữ liệu từ field BLOB
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=9046

  25. Đó hỏi: mã hóa Password saukhi đưa vào CSDL?
   Cviet trả lời:http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=8514

  26. Đó hỏi: Thêm 1 record vào bindingsource
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=9029

  27. Đó hỏi: Truy vấn CSDL qua LAN?
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=9352

  28. Đó hỏi: Update Sql server 2000 service pack 3 nhưng khi chạy bản update và click vào nút NEXT thì nó thông báo lỗi.??
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=9470

  29. Đó hỏi: Tạo DB trong môi trường visual C#
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=9431

  30. Đó hỏi: câu lệnh tìm kiếm nâng cao trong sql server 2000 với c#(theo ngày tháng.)
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=9260


  còn tiếp ...........
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi zkday2686 : 23-09-2008 lúc 11:19 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Mặc định Tổng hợp các bài viết trên BOX Database & Reporting(Box hỏi đáp chung)

  Tiếp theo.(Box DataBase và Reporting - hỏi đáp chung - V1)

  1. Đó hỏi: Sự khác nhau của Oracle9i và Oracle 10g?
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=343

  2. Đó hỏi: Oracle Commands ??
   http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=271

  3. Đó hỏi: Làm sao sử dụng lại Database của SQL với quyền Login khác?
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=1086

  4. Đó hỏi: Không kết nối được tới cơ sở dữ liệu trên server bằng SQL Enterprise Manager
   Cviệt Trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=443

  5. So sánh Oracle và SQL Server?
   http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=317

  6. Đó hỏi: cần hỏi gấp về cách tạo Oracle Database?
   CViet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=2136

  7. Đó hỏi: Hỏi cách xóa dữ liệu giữa hai bảng liên kết chéo??
   Cviet: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=2460

  8. Đó hỏi: cách cộng 2 chuổi trong SQL 2000??
   Cviet: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=2576

  9. Đó hỏi: cách cài đặt SQLServer 2005??
   Cviet: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=2928

  10. Đó Hỏi: hỏi Cách Sử dụng CREATE VIEW ??
   Cviet: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=2930


  11. Đó hỏi: Cách tạo ID sinh ngẫu nhiên trong table???
   Cviet: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=3063

  12. Đó hỏi: Database Port???
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=3003

  13. Đó hỏi: datetime trong SQL cho kết quả ko đúng???
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=3065

  14. Đó hỏi: SQL 2000: hỏi Cách restore backup khi copy file backup sang máy khác??
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=3020


  15. Đó hỏi: Hỏi về : Group by, natural join, inner join, constraint SQL SERver 2000??
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=3359

  16. Đó hỏi: Chuyển 1 cột từ Table này qua Table khác ?
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=3814


  17. Đó hỏi: không insert được vào trong cơ sở dữ liệu??
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=4539

  18. Đó hỏi: Hỏi cái ON PRIMARY Trong Create Table (..) ON PRIMARY???
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=4908


  19. Đó hỏi: Hỏi về rollback trong SQL??
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=6010


  20. Đó hỏi: tự động import CSDL vào SQLserver2000 hay mysql?
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=4438


  21. Đó hỏi: tìm kiếm trong SQL server 2000???
   Cviet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=7613  22. Đó hỏi: Giúp em về chia sẽ DataBase ??
   CViet trả lời: http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=7386  23. NorthWind .???
   http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=3757


  24. Introduction to SQL!
   http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=1509


  25. làm sao để insert tiếng việt trong store procedure?
   http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=9319Các đề tài tương tự

 1. Report Config reporting service và deloy report trong c#
  Gửi bởi lieutandat trong diễn đàn Thắc mắc đại cương Database & Reporting
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-11-2013, 04:14 PM
 2. Cách sử dụng Crystal reporting để in đề thi cho web thi trắc nghiệm
  Gửi bởi quangbinhit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-04-2013, 10:24 AM
 3. Viết đường đến database thế nào cho các webform trong các thư mục riêng biệt.
  Gửi bởi sinhvien_ct trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 20-10-2011, 06:16 PM
 4. Câu lệnh kết nối với database tạo bằng Sql 2000 viết thế nào
  Gửi bởi sinhvien_ct trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-08-2011, 09:01 AM
 5. Algorithm Viết code thời khóa biểu viết trên Window Form C# như thế nào?
  Gửi bởi hocphp_1998 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 12-04-2011, 11:10 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn