Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: lý thuyết tô màu cho đồ thị

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  126

  Mặc định lý thuyết tô màu cho đồ thị

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3. struct dinh
  4. {
  5.     int bac;
  6.     int mau;
  7.     int mct[10];
  8. };
  9. void docfile(char *tenfile,int **&a,int &n)
  10. {
  11.     FILE *f;
  12.     f=fopen(tenfile,"r");
  13.     if(f)
  14.     {
  15.         fscanf(f,"%d",&n);
  16.         a=new int*[n];
  17.         for(int m=0;m<n;m++)
  18.             a[m]=new int[n];
  19.         for(int i=0;i<n;i++)
  20.             for(int j=0;j<n;j++)
  21.                 fscanf(f,"%d",&a[i][j]);
  22.     }
  23.     else
  24.         cout<<"Khong tim thay file";
  25. }
  26. void Dinh(dinh tapdinh[100],int **a,int n,int *&b)
  27. {
  28.     int e=0;
  29.     b=new int[n];
  30.     for(int m=0;m<n;m++)
  31.     {
  32.         tapdinh[m].bac=0;
  33.         tapdinh[m].mau=0;
  34.         for(int k=0;k<n;k++)
  35.             tapdinh[m].mct[k]=0;
  36.     }
  37.     for(int i=0;i<n;i++)
  38.     {
  39.         int dem=0;
  40.         for(int j=0;j<n;j++)
  41.             if(a[i][j]==1)
  42.                 dem++;
  43.         tapdinh[i].bac=dem;
  44.         b[e]=dem;
  45.         e++;
  46.     }  
  47. }
  48. void xuatfile(int **a,int n)
  49. {
  50.     cout<<n<<endl;
  51.     for(int i=0;i<n;i++)
  52.     {
  53.             for(int j=0;j<n;j++)
  54.                 cout<<a[i][j]<<"  ";
  55.     cout<<endl;
  56.     }
  57. }
  58. int Bacmax(int *b,int n)
  59. {
  60.     int lc=b[0];
  61.     for(int i=0;i<n;i++)
  62.         if(b[i]>lc)
  63.             lc=b[i];
  64.     return lc;
  65. }
  66. int main()
  67. {
  68.     int **a;
  69.     int n;
  70.     int *b;
  71.     dinh tapdinh[100];
  72.     docfile("c:\\input.txt",a,n);
  73.     xuatfile(a,n);
  74.     Dinh(tapdinh,a,n,b);
  75.     cout<<endl;
  76.     for(int i=0;i<n;i++)
  77.         cout<<b[i]<<"  ";
  78.     cout<<endl;
  79.     cout<<"Bac max la "<<Bacmax(b,n)<<endl;
  80.     return 0;
  81. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 24-09-2008 lúc 11:40 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  cái topic này chủ đề là để làm gì vậy bạn???
  Hướng dẫn hay là hỏi đáp vậy???
  nếu hướng dẫn thì lộn box.
  nếu hỏi đáp thì không có câu hỏi ===> pó hand.

  ps: tại sao bạn lại không để code vào tag code cho nó dễ đọc hơn ta.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  240

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi #include# Xem bài viết
  #include <iostream>
  using namespace std;
  struct dinh
  {
  int bac;
  int mau;
  int mct[10];
  };
  void docfile(char *tenfile,int **&a,int &n)
  {
  FILE *f;
  f=fopen(tenfile,"r");
  if(f)
  {
  fscanf(f,"%d",&n);
  a=new int*[n];
  for(int m=0;m<n;m++)
  a[m]=new int[n];
  for(int i=0;i<n;i++)
  for(int j=0;j<n;j++)
  fscanf(f,"%d",&a[i][j]);
  }
  else
  cout<<"Khong tim thay file";
  }
  void Dinh(dinh tapdinh[100],int **a,int n,int *&b)
  {
  int e=0;
  b=new int[n];
  for(int m=0;m<n;m++)
  {
  tapdinh[m].bac=0;
  tapdinh[m].mau=0;
  for(int k=0;k<n;k++)
  tapdinh[m].mct[k]=0;
  }
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  int dem=0;
  for(int j=0;j<n;j++)
  if(a[i][j]==1)
  dem++;
  tapdinh[i].bac=dem;
  b[e]=dem;
  e++;
  }
  }
  void xuatfile(int **a,int n)
  {
  cout<<n<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  for(int j=0;j<n;j++)
  cout<<a[i][j]<<" ";
  cout<<endl;
  }
  }
  int Bacmax(int *b,int n)
  {
  int lc=b[0];
  for(int i=0;i<n;i++)
  if(b[i]>lc)
  lc=b[i];
  return lc;
  }
  int main()
  {
  int **a;
  int n;
  int *b;
  dinh tapdinh[100];
  docfile("c:\\input.txt",a,n);
  xuatfile(a,n);
  Dinh(tapdinh,a,n,b);
  cout<<endl;
  for(int i=0;i<n;i++)
  cout<<b[i]<<" ";
  cout<<endl;
  cout<<"Bac max la "<<Bacmax(b,n)<<endl;
  return 0;
  }
  ôi mỗi code thì ai mà hiều được
  bạn có thể trình báy lythuêts về nó được không?Mình biết cái này rất hay

Các đề tài tương tự

 1. lý thuyết đồ thị!
  Gửi bởi phamtuan04081989 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 26-09-2018, 02:26 PM
 2. Thuyết Trình Ext Js for asp.net
  Gửi bởi bigs1993 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-12-2013, 11:06 PM
 3. bài tập lý thuyết đồ thị
  Gửi bởi canhocthem trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 11-10-2010, 11:39 PM
 4. Lý thuyết đồ thị với C++
  Gửi bởi CuongNH trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 15-04-2008, 09:39 AM
 5. [Phụ lục C] - Dành cho tra cứu lý thuyết C
  Gửi bởi Kevin Hoang trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 22-08-2006, 11:53 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn