Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Đăng nhập vào diễn đàn Vbulletin bằng C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  1

  Mặc định Đăng nhập vào diễn đàn Vbulletin bằng C#

  Mình đang code chức năng đăng nhập vào diễn đàn sử dụng đối tượng HttpWebRequest & HttpWebResponse của .NET.
  Mình sử dụng WebBrower để hiển thị kết quả đăng nhập. Vấn đề mình gặp phải là màn hình báo đăng nhập thành công, tuy nhiên Cookies thì không thấy lưu lại.

  Mình không hiểu tại sao, mong các bạn chỉ giúp mình.

  Visual C# Code:
  1.         string _soureUrl = @"http://lamkinhte.net/login.php";
  2.         string _postdata = @"vb_login_username=test&vb_login_password=123456&cookieuser=1&do=login";
  3.  
  4.         private void Run(string url, string postdata)
  5.         {
  6.             //Send Request
  7.             CookieContainer temCookie = new CookieContainer();
  8.             HttpWebRequest request = WebRequest.Create(url) as HttpWebRequest;
  9.             request.CookieContainer = temCookie;          
  10.             request.Method = "POST";
  11.             request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
  12.             request.UserAgent = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.1; Windows XP; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)";        
  13.             request.AllowAutoRedirect = true;
  14.             request.Timeout = 5000;
  15.             byte[] byteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(postdata);
  16.             request.ContentLength = byteArray.Length;
  17.             Stream writer = request.GetRequestStream();
  18.             writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);    
  19.  
  20.              //Get Reponse
  21.             HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
  22.            
  23.             using (Stream responseStream = response.GetResponseStream())
  24.             {
  25.                 using (StreamReader reader = new StreamReader(responseStream, System.Text.Encoding.UTF8))
  26.                 {
  27.                     webBrowser1.DocumentText=  reader.ReadToEnd();
  28.                    
  29.                 }
  30.             }
  31.                        
  32.         }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  11

  Mặc định Đăng nhập vào diễn đàn vbb

  Visual C# Code:
  1.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.          try
  4.             {
  5.                 Uri uri = new Uri("http://waz-warez.org/usercp.php?mode=login");
  6.                 string data = "username=anton&password=12345";
  7.                 HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create(uri);
  8.                 request.Method = WebRequestMethods.Http.Post;
  9.                 request.ContentLength = data.Length;
  10.                 request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
  11.                 StreamWriter writer = new StreamWriter(request.GetRequestStream());
  12.                 writer.Write(data);
  13.                 writer.Close();
  14.                 HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
  15.                 StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream());
  16.                 string tmp = reader.ReadToEnd();
  17.                 response.Close();
  18.                 richTextBox1.AppendText(tmp);
  19.             }
  20.             catch (Exception ex)
  21.             {
  22.                 textBox2.Text = ex.ToString();
  23.             }
  24.         }

  Chào các bác, em sử dụng đoạn code trên cho visual c# nhưng không thể đăng nhập vào diễn đàn http://waz-warez.org được. Nhờ bác nào đã từng làm check giùm code. Cám ơn.

Các đề tài tương tự

 1. Cách tự động tìm các bài liên quan giống forum vBulletin ?
  Gửi bởi luxubu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-01-2012, 11:21 PM
 2. Nên ẩn hay đóng form đăng nhập sau khi đăng nhập xong?
  Gửi bởi billsang trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-11-2011, 09:53 PM
 3. hướng dẫn upload file torent len forum vbulletin
  Gửi bởi binh08dbb trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 01-07-2011, 08:43 AM
 4. Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 18-05-2011, 01:25 PM
 5. Hướng dẫn chương trình đăng nhập đăng xuất trên Winform. Ai giúp mình?
  Gửi bởi son0nline trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 02-08-2010, 12:02 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn