Chào các bạn hiện mình đang rất cần các cuốn sách này. Bạn nào có shared cho mình với
The Theory Of Relational Databases (DAVID MAIER)
Lý thuyết thiết kế CSDL (JEFFREY D. ULLMAN)